Jernkontorets fullmäktige

Fullmäktige utgör Jernkontorets styrelse. Dessa personer utses av brukssocieteten. Fullmäktige sammanträder i allmänhet fyra gånger per år.

Jernkontorets fullmäktige och ledningsgrupp i workshopmöte, juni 2022.

Jernkontorets fullmäktige utses av brukssocieteten. Fullmäktige beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst i den 31 maj 2022 valdes nedanstående ledamöter till Jernkontorets fullmäktige 2022/2023: 

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Göran Björkman, Alleima AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Fredrik Emilson, Höganäs AB
Tom Eriksson, Alleima AB
Marcus Hedblom, Ovako AB
Thomas Högblad, Erasteel Kloster AB
Martin Pei, SSAB AB
Rickard Qvarfort, Ovako AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Annika Roos, Jernkontoret, vd
Niklas Wass, Outokumpu Stainless AB
Johan Wiig, Uddeholms AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB

Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst 2023

Torsdag, 25 maj, kl 11.00

Fullmäktiges sammanträdesdagar 2023

Måndag, 20 mars, kl 09.30
Torsdag, 25 maj, kl 09.30
Torsdag, 21 september, kl 09.30
Torsdag, 30 november, kl 09.30

Fondutskottet och arbetsutskottet sammanträder samma dagar kl 08.30.