Utgivna rapporter, TO 80

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi. Listan är sorterad med den senaste överst.  

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Pulver- och materialdesign för flexibel additiv tillverkning av högpresterande komponenter (HQ-PM-AM)
Lars Nyborg, Alexander Leicht, Eduard Hryha, Shijian James Shen, Jon Olsén, Masoud Rashidi, Sepehr Hatami, Ola Lyckfeldt, Pelle Mellin och Annika Strondl
2019 (TO 80-69) 

Aspects of recycling AM metal powder
Pelle Mellin, Joakim Ålgårdh, Irma Heik-kilä, Ruslan Shvab, Sepehr Hatami, Ola Lyckfeldt and Mats Zackrisson
2017 (TO 80-68)

High Entropy Alloy Laser Coatings (HEALCOAT)
Sheng Guo, Lars Nyborg, Sven Bengtsson, Senad Dizdar and Karin Frisk
2015 (TO 80-67)

New Sintering Strategy for Competitive Manufacture of High Performance Powder Metallurgy Components (ComPreSint)
Lars Nyborg, Eduard Hryha, Seshendra Karamchedu, Maheswaran Vattur Sundaraman, Sigurd Berg, Ola Bergman, Henrik Karlsson, Magnus Ahlfors, Christer Åslund, Sören Wiberg, Björn-Olof Bengtsson, Hans Magnusson, Peter Andersson and Karin Frisk
2017 (TO 80-66)

Implementering av ny tillverkningsstrategi för högpresterande sinterstål (TAILORSINT) – Ytmodifiering via styrd sintring för ökad utmattningshållfasthet
Lars Nyborg
2013 (TO 80-65)

Mapping of oxygen in tool steel throughout the pilot-scale powder process chain
Alexander Angré, Christer Eggertson, Karin Frisk, Thorbjörn Hansén, Erik Mild and Irma Heikkilä.
2012 (TO 80-64, KIMAB-2012-514)

Tillverkningskoncept för pulvermetallurgisk tillväxt.
Lars Nyborg et al.
2010 (TO 80-63)

Looking at Shredding Plant Configuration and its performance for developing shredding product stream. An overview.
Manouchehri, H. R.
2007 (D 823)
Mer information om rapporten (D 823)

Carbon Control During Sintering. Delrapport.
Stefan Wikman
2006 (TO 80-62)

Experimental fatigue strength testing of conventionally cast tool steels and a comparison with fatigue limit models. Final report.
Mats Randelius et al.
2005 (TO 80-61, IM-2005-519)

Pressning och verktygsmaterial för sintrade komponenter med hög densitet.
Birgitta Eyzop
2005 (D 813, TO 80-60)
Mer information om rapporten (D 813)

Utvärdering av sintrade komponenter med hög densitet – high performance gears. (VAMP 17, delprojekt 4)
Sven Bengtsson, Linneá Fordén & Magnus Bergström
2005 (TO 80-59)

Utvärdering av sintrade komponenter med hög densitet. (VAMP 17, delprojekt 4)
Kjell Nordkvist et al.
2004 (TO 80-58; IVF-rapport 02007)

Sintring av komponenter med hög densitet. VAMP 17, delprojekt 3
Petersson, Per
2004 (TO 80-57)

Pressning och verktygsmaterial för sintrade komponenter med hög densitet. VAMP 17, delprojekt 2
Hogmark, Sture; Beste, Ulrik; Westergård, Richard; Jonsson, Lars
2004 (TO 80-56)

Teknik-, miljö- och ekonomiutvärdering av injektorok.
Sören Segerberg
2002 (TO 80-55)

Uppkolning och kylning av sinterstål (IVF-rapport 02005).
Sören Segerberg, Eva Troell
2002 (TO 80-54)

Tillverkning av prototyper för massproducerat sinter.
Anders Bergmark
2001 (D 780)

FATSIMR. fatigue limit prediction soft ware for high speed steel and cold work steel specimens.
Meurling, Fredrik
1999 (TO 8005; IM-1999-547)

Kallformade verktygsstål resistenta mot adhesiv nötning. Slutrapport.
Slycke, Lennart
1999 (TO 80-50)

Gasuppkolning av sinterstål.
Bergman, Ola
1999 (D 766; TO 80-47; SIMRR-99079-SE)

Utmattningsprovning av sintrade anvisade provstavar.
Åkerström, Gunnar
1999 (D 765; TO 80-46)

Tillverkning av prototyper för massproducerat sinter. Slutrapport.
Bergmark, Anders
1999 (D 764; TO 80-45)

Materialdata för PM-stål med varierade ytor och geometrier. Slutrapport.
Bergmark, Anders
1999 (D 763; TO 80-44)

Warm compaction. Final report.
Jim Augustsson et al.
1999 (D 762; TO 80-43)

Influence of Carbide Distribution, Inclusion Content and Surface Machining Processes on the Fatigue Properties of Powder Metallurgically Produced High Speed Steels and Tool Steels for Cold Work Applications
Meurling, Fredrik
1999 (TO 82-42; IM-1999-017)

Dispersoider i PM-material. Slutrapport.
Karin Frisk et al.
1998 (D 759; TO 80-40)

Formsprutning av stålpulver. Slutrapport.
Lars Nyborg
1997 (D 754; TO 80-39)

Ytrening av höglegerade metallpulver. Slutrapport.
Nyborg, Lars
1997 (D 753; TO 80-38)

The DC potential drop method for non destructive testing of PM components in green and sintered state.
van den Bos, Barend
1996 (D 750; TO 80-37)

Determination of detectable defect size in steels examined with microfocal compterised tomography with optimal settings.
Hammersberg, Peter; Mångård, Måns
1996 (D 749; TO 80-36)

Utmattningshållfasta icke heltäta material med hög skärbarhet. Slutrapport.
Bergmark, Anders
1996 (D 748; TO 80-35)

Metallographic and fractographic examination of fatigue loaded PM-steel with and without MnS addictive.
Drar, Hassan
1996 (D 747; TO 80-34)

Simulation of residual stresses after quenching of ring in compound materials. comparison between heat treatment simulation codes and test of material database interface.
Thuvander, Anders
1996 (D 746; TO 80-33)

Material property database for heat treatment simulation of compound materials.
Blom, Roland; Lai-Zhe, Jin; Thuvander, Anders
1996 (D 744; TO 80-32)

Untersuchung der wälzfestigkeit von wärmebehandelten sinterstählen. Final report.
Strehl, R
1995 (D 742)

Infiltrationsteknik och optimala vätningsbetingelser vid infiltrering.
Gasik, Michail; Järvelä, Vesa; Strömberg, Satu
1995 (D 743; TO 80-31)

Ytbehandlingsmetoder av sinterstål som har liten inverkan på dimensionerna.
Axelsson, Björn
1995 (D 740; TO 80-30)

Metod att nitrera PM-stål.
Slycke, Lennart
1995 (TO 80-29; IM-3255)

Mätmetoder inom pulverområdet. Förstudie. Slutrapport.
Lindskog, Per
1995 (D 739; TO 80-28)

Slutrapport från JK 807391 "Formsprutning av stålpulver". Sammanställd.
Lehtonen, Arno
1993 (TO 80-27)

Ytsyre och dess inverkan på mekaniska egenskaper hos hetpressade PM-material. Slutrapport
Nyborg, Lars
1993 (D 681; TO 80-26)

OFP av gröna och sintrade kroppar.
van den Bos, Barend; Hammersberg, Peter
1991 (D 671; TO 80-25)

Inverkan av pulveregenskaper och HIP-parametrar på formförändringar vid HIP av stålpulver i plåtkapsel. Slutrapport.
Bryggman, Ulf; Jaktlund, Lise-Lotte
1991 (D 670; TO 80-24)

OFP av heltäta material. Rapport.
van den Bos, Barend; Hammersberg, Peter
1991 (D 666; TO 80-23)

Reaktionskinetiken vid sintring av pressade kroppar. Slutrapport. Reaction kinetics at sintering of powder compacts.
Lundberg, Robert
1991 (D 652)

Seghet och utmattningshållfasthet hos höghållfasta P/M-stål. Slutrapport.
Arnberg, Per; Gustafson, Per
1989 (TO 80-22)

Förstudie angående verksamhetsprogram för teknikområde 80 "Pulverteknik" för den närmaste sexårsperioden. 1991–1996.
Ragnar Ekbom
1990 (D 648)

Seghet och utmattningshållfasthet hos ett kromlegerat pulvermetallurgiskt tillverkat verktygsstål. Delrapport.
Arnberg, Lars; Gustafson, Per; Tidesten, Magnus
1989 (TO 80-21)

Seghet och utmattningshållfasthet hos ett pulvermetallurgiskt tillverkat seghärdningsstål, K326. Delrapport.
Gustafson, Per; Sibeck, Lennart; Westin, Leif
1989 (TO 80-20)

Seghet och uthållningsfasthet hos ett pulvermetallurgiskt tillverkat konstruktionsstål av typ HP 9-4. Delrapport 4
Gustafson, Per; Sibeck, Lennart
l989 (TO 80-19)

Förstudie angående verksamhetsprogram för teknikområde 80 "Pulverteknik" den närmaste sexårsperioden 1991-1996.
Ekbom, Ragnar
1990 (D 648)

Seghet och utmattningshållfasthet hos ett pulvermetalluriskt tillverkat verktygsstålav typ Sverker 21. Delrapport 3
Gustafson, Per; Sibeck, Lennart
1989 (TO 80-18)

Seghet och utmattningshållfasthet hos ett pulvermetalluriskt tillverkat maråldringsstål, MAR 250. Delrapport 2
Gustafson, Per
1989 (TO 80-17)

Ytreaktioner i samband med kompaktering av martensitiskt stålpulver. Rapport.
L. Nyborg
1989 (TO 80-16)

Undersökning av rostfria pulverståls egenskaper som funktion av extrusionsförhållande Rapport från kommitté 805987.
Liu, J; Arnberg, L
1989 (T0 80-15)

Konstruktionskeramer. Marknad, användningsområde, egenskaper. Slutrapport.
Filip Börjesson
1988 (D 630, TO 80-14)

Framställning av finkorniga metallpulver.
L. Arnberg
1988 (TO 80-13; D 629)

Fiberförstärkta keramer. Dagsläge och framtida utveckling.
R Lundberg
1988 (D 627; TO 80-12)

Analys av kontakt- och friktionsproblem vid pulverkompaktering. Slutrapport.
Hans-Åke Häggblad
1988 (TO 80-11)

On friction models in contact problems. Rapport.
Häggblad, Hans-Åke
1988 (TO 80-10)

Computer simulation of powder compaction
H-Å. Häggblad
1988 (TO 80-09)

Heating of powder compacts. Complementary report.
Angelica Hallén
1988 (IM-2317)

Heating of powder compacts. Final report.
Angelica Hallén
1988 (IM-2320)

Ytbeläggning av sinterstål = Surface coating of sintered steel.
O. Grinder & U Eriksson
1987 (TO-80)

The influence of trace elements on the properties of cemented carbides. slutrapport från forskningskommitte 809494.
Uhrenius, Björn et al.
1988 (D 620; TO 80-08)

Inverkan av värmebehandling på egenskaper hos olika typer av sinterstål. rapport från forskningskommitte 805285.
Velander, Karin; Nilsson, Ylva; Sandberg, Odd
1988 (D 612; TO 80-06)

Sintrade kompoundmaterial. Delrapport 3. Sintered compound materials.
M. Tidesten
1987 (D 611; TO 80-05)

Undersökning av det pulvermetallurgiskt framställda kompoundmaterialet snabbstål-seghärdningsstål. Delrapport för forskningsuppgift 805085.
Tidesten, Magnus
1987 (D 610; TO 80-04)

Mikrostruktur och organiska egenskaper hos några pulvermetallurgiskt framställda kompoundmaterial. Delrapport för forskningsuppgift 805085.
Tidesten, Magnus
1987 (D 609; TO 80-03)

Ytbeläggning av sinterstål = Surface coating of sintered steel.
O. Grinder & U Eriksson
1987 (TO-80)

Heating of powder compacts. progress report for projects JK 804383.
Hallen, Angelica
1987 (D 605)

Influence of slag particles on the mechanical properties of a PM high speed steel.
Arnberg, Lars; Karlsson, Anita
1987 (D 604)

Influence of powder surface oxidation on some properties of HIP:ed martensitic chronium steel.
Arnberg, Lars; Karlsson, Anita
1987 (D 603)

Influence of slag particles on the mechanical properties and corrosion resistence of a PM austenitic stainless steel.
Arnberg, Lars; Karlsson, Anita; Brandrup-Wognsen, Helene
1987 (D 602)

Teoretisk och experimentell behandling av pulverkompaktering. slutrapport.
Alm, Ove; Lindskog, Per; Samuelson, Peter
1987 (D 600)

Surface analysis of cemented carbide cutting tools.
Olle Grinder & Bengt Johansson
1986 (IM-2098)

Snabbstelning i praktiken. Föredrag från Pulverdagen 10 april 1986.
1986 (TO 80-01)

Reaction kinetics of sintering of compressed bodys. P. 1. Experimental system description. Construction, calibration and software manual.
Staffan Lundgren
1986 (D 592)

Inverkan av föroreningar på varmduktiliteten hos pulvermetallurgiskt tillverkade rostfria stål och snabbstål = The influence of impurities on ductility of powder metallurgically produced stainless steels and high sp steels.
Leif Berglin & Peter Henriksson
1986 (D 588; IM-1773)

Föroreningars inverkan på punktfrätningspotentialen för pulvermetallurgis framställda rostfria stål. Delrapport 1. En jämförande undersökning av PM- och konventionellt tillverkat = Influence of impurities on the pittin omparative study of powder metallurgy.
Leif Berglin
1986 (D 587; IM-1775)

Föroreningars inverkan på slagsegheten vid rumstemperatur hos pulvermetallurgiskt tillverkade rostfria stål. Delrapport 1. STAL2390 = The influence of impurities on the impact strength at room temperature of powder metallurgically produced stainless steel.
Leif Berglin
1986 (D 586; IM-1781)

Inverkan av föroreningar på varmduktiliteten hos pulvermetallurgiskt framställt duplext rostfritt stål, SS2324 och ett modifierat 12% kromstål = The influence of impurities on the hot ductility of powder metallurgica produced duplex stainless steel, SS232.
Mikael Sundqvist
1986 (D 585; IM-2049)

Inverkan av föroreningar på varmduktiliteten hos pulvermetallurgiskt framställt SS2324 och ASP30 = Influence of impurities on the hot ductilit powder metallurgically produced SS2324 and ASP30.
Peter Henriksson
1986 (D 584; IM-1745)

Undersökning av föroreningars inverkan på vissa egenskaper hos pulvermetallurgiskt snabbstål och rostfritt stål = Investigation of the effect of impurities on some properties in PM high speed steels and stainless steels.
Helene Brandrup-Wognsen
1986 (D 583; IM-2067)

Deformation hos sintrade volframkompositer.
Lars Ekbom
1986 (D 578)