TO 45 Analytisk kemi

Företag och institut intresserade av forskning inom analytisk kemi för stålframställning och stålanvändning samt ickejärnmetaller, samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 45, Analytisk kemi

Ledningsgrupp Analytisk kemi, LG 45

I avsikt att rationalisera verksamheten och för att undvika dubbelarbete, sker sedan början av 1990-talet, den gemensamma forskningens samarbete inom analytisk kemi helt inom ramen för denna "Ledningsgrupp analytisk kemi inom nordisk järn, stål- och metallindustri". I detta samarbete deltar de styrande och rådgivande organen inom:

  • Jernkontoret, Teknikområde 45, Analytisk kemi
  • Swerim AB, MRC Processövervakning
  • SIS, Svenska institutet för standarder, SIS TK 122

Den formella juridiska självständigheten för moderorganisationerna bibehålls och de fungerar som förut med egna regler och förutsättningar, men det konkreta arbetet planeras och diskuteras vid gemensamma sammanträden.

Ledningsgruppen består av representanter för de företag som är medlemmar i dessa organisationer. Ledningsgruppen träffas vid en årlig stämma, men kan vid behov ha extra stämmor. För handläggning av löpande ärenden har ledningsgruppen utsett en styrelse.

Teknikområdet är uppdelat i fyra expertkommitéer

Forskningsverksamheten utförs inom ramen för fyra expertkommittéer (EK):

De allmänna diskussionerna i de olika organen är öppna för alla, medan prioritering och beslut om projekt samt information om och tillgång till resultat normalt är förbehållen deltagarna i den moderorganisation som finansierar projektet.

Ledningsgruppens ordförande

Helena Ekström, SSAB Europe, Borlänge

Ledningsgruppens forskningschef

Jonas Gurell, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Degerfors Laboratorium AB, Degerfors 
Erasteel Kloster, Söderfors
Höganäs Sweden AB, Höganäs
LKAB, Malmberget
Outokumpu Stainless, Avesta
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Europe, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
SSAB Europe Oy, Brahestad
Uddeholms AB, Hagfors
Vargön Alloys AB, Vargön

Adjungerade

SIS, Svenska institutet för standarder, Stockholm
Swerim AB, Kista

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

  • Omfattar problem och uppgifter som berör kunskap, erfarenhet och standardisering inom analytisk kemi eller med analytisk anknytning, inkl. provtagning och provberedning, till gagn för den nordiska stål- och metallindustrin.
  • Samarbete sker med produktion, process- och produktutveckling med ambition att ligga ett steg före det aktuella behovet i analytiska frågor.
  • Erfarenhetsutbyte med nationella och internationella organisationer och institutioner stimuleras.

Hur blir man medlem?

För medlemskap kontakta respektive moderorganisation:

Jonas Gurell, Jernkontoret
tel 08 679 17 10
jonas.gurell@jernkontoret.se

Tania Irebo Schwartz, Swerim AB
tel 08 440 48 20
tania.ireboschwartz@swerim.se

Katarina Timåker, SIS, Svenska institutet för standarder
tel 08 555 521 05
katarina.timaker@sis.se