Östersjön som järnmarknad – Osmundskeppet, ett handelsskepp från 1500-talet

Ett vrakfynd i Stockholms mellersta skärgård kan dateras till 1500-talet och det har stora mängder järn i lasten, främst så kallade osmundar. Fyndet av "Osmundskeppet" kommer att bidra till att klargöra delar av järnexportens historia som hittills är relativt okända. Jernkontorets bergshistoriska utskotts forskningskommitté "Östersjön som järnmarknad – Osmundskeppet, ett handelsskepp från 1500-talet" har med vraket en unik möjlighet att undersöka järn, handel och sjöfart i flera perspektiv.

Dykare vid vraket av Osmundskeppet på 28 meters djup utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Foto: Jim Hansson.

I december 2017 påträffades ett skeppsvrak strax norr om Dalarö i Stockholms mellersta skärgård. Vraket kallas Osmundskeppet, eller Osmundvraket, eftersom det i lasten fanns tunnvis med osmundar, vilket var en viktig handels- och exportvara. Vrakfyndet väckte stor uppståndelse. Tidigare har endast ett fåtal vrak med järn i lasten påträffats. Vraket dateras till 1500-talet, men skeppsmodellen medeltida detaljer och är hittills okänd. Fyndet kommer att bidra till att klargöra delar av järnexportens historia som hittills är relativt okända. 

Forskningskommittén och -projektet Östersjön som järnmarknad – Osmundskeppet, ett handelsskepp från 1500-talet innebär ett samarbete mellan VrakStatens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) och Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Även Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet medverkar.
Ordförande för forskningskommittén är Catarina Karlsson.

Med vraket har forskningsprojektet en unik möjlighet att undersöka järn, handel och sjöfart i flera perspektiv. Dels i ett microperspektiv utifrån det orörda skeppet som nu kan undersökas samt dels i både ett nationellt och internationellt perspektiv.

Projektet syftar även till att beskriva Bergslagens industriella utveckling med fokus på handelsorganisation, varor, transport och export. Den övergripande forskningsfrågan är hur vi utifrån undersökningar och dokumentation av Osmundskeppet och dess last kan belysa den internationella handeln under 1500-talet, den svenska bergslagens industriella organisation och utveckling samt sjöfart och skeppsteknisk modernisering.

Se film från grävningar vid vraket hösten 2021:

Jernkontorets bergshistoriska utskott arbetar tillsammans med SMTM med att genomföra marinarkeologiska undersökningar, dokumentation och internationellt samarbete inom ramen för denna forskningskommitté. 

osmundvraket-3d.jpg

Osmundskeppets vrak i 3D-modell 

Osmundskeppet ger också möjlighet till metodutveckling och har dokumenterats i 3D. Detta gör det lättare att forska kring skeppets utformning och detaljer. Titta närmare på vraket i 3D-modell

Läs mer om vrakfyndet:

VRAK.png

Reportage i Vetenskapsradion Historia:

2021-11-02

2020-04-24: