Published reports, TO 33

Published reports from Jernkontoret's technical area 33, Wire. The list is sorted after the publishing year of the reports, with the most recently published at the top of the list.  

Note: TO-reports are only available to participating companies. However D-reports are open for everyone.   
D-reports can be ordered or downloaded, see "Publications".


Analys av 16 smörjmedel för tråddragning
Rachel Pettersson
2022 (TO 33-35)

Förstudie UVIOL
Conny Knutsson
2022 (TO 33-34)

Rengöring av torrdragen tråd – en litteraturstudie
Joakim Larsson
2021 (TO 33-33)

Funktionell ytbehandling av tråddragningsverktyg för ökad prestanda och livslängd (SEWire) Slutrapport 
Mikael Olsson et al.
2020 (TO 33-32)

Kommentarer om smörjmedelsanalys
Peter Gillström et.al. 
2019 (TO 33-31)

Analys av smörjmedel till tråddragning
Markus Uhlirsch, Mylène Trublet, Dongming Liu & Dinko Lukes
2019 (TO 33-30)

NG Wire slutrapport
Lars Pejryd
2017 (TO 33-29) 

FEM rapport
Joakim Larsson, Karim El Amine & Lars Pejryd
2017 (TO 33-28)

Försök med dragning med hjälp av Roller dies 
Joakim Larsson
2017 (TO 33-27) 

Vibrationsmätning som processövervakningsmetod i tråddragningsprocessen
Joakim Larsson
2017 (TO 33-26)

TO 33 besök till Paramount Die och WAI International Technical Conference
Peter Gillström, Conny Knutsson & Morgan Roberthson
2016 (TO 33-25) 

Försök med elektrostatisk smörjmedelspåläggare vid FSAB
Joakim Larsson
2016 (TO 33-24) 

Analys och optimering av omställningstid
Karim El Amine
2016 (TO 33-23) 

Dragning av tråd som förbehandlats in-line med ELC-metod, elektrostatisk smörjmedelsaplikator
Peter Gillström & Joakim Larsson
2016 (TO 33-22) 

NGWire – Phase 1 report
Lars Pejryd
2015 (TO 33-21)

Unconventional techniques, a literature survey.
Karim El Amine
2015 (TO 33-20) 

Roller dies – State of the art report
Karim El Amine
2015 (TO 33-19) 

Tribological aspects of conventional wire drawing – Case study 1: FNsteel Hjulsbro AB
Mikael Olsson
2014 (TO 33-18) 

Slutrapport avs projekt inom programmen: Forskningsprojekt vid nya lärosäten HÖG 2009 och Utökad samproduktionskompetens. Genomförandeprojekt
Magnus Jarl 
2013 (TO 33-17)

Automatisering, mätning och styrning av kvalitetspåverkande parametrar vid tråddragning.
Magnus Jarl
2012 (TO 33-16)

Automatisering, mätning och styrning av kvalitetspåverkande faktorer vid tråddragning. Analys av smörjningsprocessen - Litteraturgenomgång.
2007 (TO 33-15)

Wire cast obtained by use of roll straightening as an alternative to turning of the die box.
2005 (TO 33-14; Oru-Te-2003-71)

Smörjmedelsammansättningens inverkan på tråddragningsprocessen. Slutrapport.
Ulrik Palmqvist et al.
2003 (TO 33-13; IM 2003-813)

Alternativ till bly vid värmebehandling av tråd. Examensarbete.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-12; Oru-Te-EXA078-M101/01)

Kontinuerlig patentering av pianotråd med gaskylning. Delrapport.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-11; Oru-Te-2003-73)

Patentering av tråd i virvelbädd och med gaskylning. Delrapport.
Tomas Berntsson & Edin Sapcanin
2003 (TO 33-10; Oru-Te-2003-72)

Läggartemperaturens inverkan på glödskalet, samt dess inverkan på metoden för avlägsning av glödskalet. Litteraturstudie.
Per-Allan Andersson
2003 (TO 33-9; Oru-Te-2003-77)

Alternativ till bly vid värmebehandling av tråd. Slutrapport.
Tomas Berntsson, Edin Sapcanin, Magnus Jarl
2003 (TO 33-8; Oru-Te-2003-74, 2003-08-15)

FEM vid tråddragning. Slutrapport.
Henrik Överstam, Magnus Jarl
2003 (TO 33-6; Oru-Te-2003-75, 2003-08-25)

Egenskaper hos oxider på kolstål. Litteraturstudie.
2003 (TO 33-5; Oru-Te-2003-69, 2003-07-21)

FEM vid tråddragning. Simulering i 2D av SKF 803
Överstam, Henrik; Jarl, Magnus
2002 (TO 33-4; MEF02023)

FEM vid tråddragning. Resultat av dragningsförsök med 316L.
Magnus Jarl, Kjell Pettersson
2001 (TO 33-3; MEF00118)

FEM vid tråddragning. 3D-simulering av snedställd dragskiva.
Magnus Jarl
2001 (TO 33-2; MEF00117)

FEM vid tråddragning. Simulering i 2D.
Magnus Jarl
2001 (TO 33-1; MEF00077)

Lastbärare för dragen tråd. Slutrapport (Carriers for drawn wire. Final report)
Neuman, Rolf; Tärnblom, Stig
1985 (JKF D 567)

Detektering av rivning vid tråddragning. Slutrapport (Detection of tearing in wire drawing. Final report.)
Bengt O Waller
1985 (JKF D 562)

Temperaturmätning på löpande tråd i dragbänk. Slutrapport = Measurement of temperature on wire drawbench. Final report
Leif-Göran Antonsson, Bengt Kylberg
1985 (JKF D 561)

Krav på valstrådens glödskal. Slutrapport = Demands on wire rod scale. Final report
Kjell Husby
1985 (JKF D 537 IM-1967)

Undersökning av betbarheten hos låg- och högkolhaltig valstråd = Investigation of the pickling properties of hot rolled wire rod
Kjell Husby
1985 (JKF D 536 IM-1965)