Tillverkning, användning, återvinning

Stål ingår sedan länge i ett effektivt kretslopp. På de här sidorna kan du läsa mer om alla delar i stålets kretslopp från råvaror till återanvänt skrot. 

Råvaror och energi används i de ståltillverkande processerna som ger handelsfärdigt stål (t.ex. plåt, band, rör, stång och tråd) och restprodukter (t.ex. råvaror till ståltillverkning och vägbyggnadsmaterial). Av det handelsfärdiga stålet tillverkas slutprodukter som kommer till användning i vårt dagliga liv. När stålprodukterna tjänat ut går de till återvinning och säljs sedan som ny råvara (skrot) till produktionsprocesserna – och så går det vidare, om och om igen i stålets kretslopp...

Stålets kretslopp

Restprodukterna går i många fall vidare till andra kretslopp.

Den svenska stålindustrin arbetar med miljöfrågor inom alla områden som rör stålets kretslopp. Det handlar bland annat om att:

  • öka återvinningen av stålprodukter
  • effektivisera energianvändningen
  • öka återanvändning av restenergier t.ex. för uppvärmning av bostäder.

Processerna för ståltillverkning och bearbetning utvecklas ständigt så att råvarorna utnyttjas maximalt och uppkomsten av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten minimeras. 

Tack vare att arbetet med kretsloppsfrågor inom svensk stålindustri pågått under så lång tid har vi idag kommit väldigt långt.