Utbildning och kompetensförsörjning

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Den svenska järn- och stålindustrins framgångar bygger på förmågan att kunna attrahera, anställa, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Vi pratar gärna om hur tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för klimatomställningen, för industrin och för Sverige.


Phetra EricssonPhetra Ericsson

Personaldirektör, Ovako

Phetra började på Ovako 2011 som HR chef i Hällefors och efter sin roll som tillförordnad platschef är hon idag Personaldirektör och ansvarar även för säkerhet, miljö, hållbarhet och kommunikation.
Phetra har ett stort engagemang i frågor som rör kompetensförsörjning och pratar gärna om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, hur företag måste engagera sig på de orter de verkar och hur man ska skapa rätt förutsättningar för framtida kompetensförsörjningsbehov.
Kontakt:
e-post: phetra.ericsson@ovako.com
telefon: 08 622 13 34

Monika GuténMonika Gutén

Vd, Tibnor Sverige och Danmark

Monika är civilekonom med lång erfarenhet inom stålindustrin, från Sandvik och SSAB, framförallt med affärsutvecklingsfrågor. Monika sitter också i styrelsen för Industriarbetsgivarna och pratar gärna om vikten av svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Mångfald, arbetsmiljö och säkerhet är också frågor som Monika brinner för.
Kontakt:
e-post: monika.guten@tibnor.com
telefon: 010 484 00 00

Maria LångbergMaria Långberg

HR- och kommunikationsdirektör, SSAB

Maria har jobbat på SSAB sedan 2013 och har en bred erfarenhet av ledarskap, personal och kommunikationsfrågor. Maria är ekonom från Uppsala universitet och har en MBA från Stockholms universitet. Dessutom har Maria varit hållbarhetsdirektör på SSAB och har en stor passion för stålindustrins möjligheter att bidra till en bättre värld, både genom sina produkter men också som en aktiv samhällsaktör. 
Kontakt:
e-post: maria.langberg@ssab.com
telefon: 

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist

Forskningschef, Jernkontoret

Helena är metallurg, bergsingenjör från KTH, och leder arbetet inom teknikområdet Digitalisering (TO 60) och teknikområdet Energi- och ugnsteknik (TO 51).
Helena brinner för forskningssamverkan mellan industri och akademi och har närmare 30 års erfarenhet från industriforskning inom bland annat ABB och Kanthal. 
Kontakt:
e-post: helena.malmqvist@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 54

Gert NilsonGert Nilson

Teknisk direktör, Jernkontoret 

Bred industribakgrund och erfarenhet från bland annat USA och Tyskland. Kreativitet och innovation står i fokus när Gert Nilson pratar om framtidens basindustri. 

 

Kontakt:
e-post: gert.nilson@jernkontoret.se
telefon: 070 253 01 14

Annika RoosAnnika Roos

Vd, Jernkontoret

Annika har 35 års erfarenhet från stålindustrin, bland annat som global chef för Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är väl insatt i frågor som rör järn- och stålindustrins omställning såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsfrågor. Hon pratar också gärna om konkurrenskraft och jobb och hur aktuella EU-frågor påverkar svensk järn- och stålindustri. 
Kontakt:
e-post: annika.roos@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 01