Jobb, konkurrenskraft och industriorter

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om den svenska järn- och stålindustrins internationella konkurrenskraft, behoven av effektiva transporter och en väl fungerande infrastruktur, om stålindustrins betydelse för jobben, landsbygden och för Sveriges ekonomi.


Phetra EricssonPhetra Ericsson

Personaldirektör, Ovako

Phetra började på Ovako 2011 som HR chef i Hällefors och efter sin roll som tillförordnad platschef är hon idag Personaldirektör och ansvarar även för säkerhet, miljö, hållbarhet och kommunikation.
Phetra har ett stort engagemang i frågor som rör kompetensförsörjning och pratar gärna om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, hur företag måste engagera sig på de orter de verkar och hur man ska skapa rätt förutsättningar för framtida kompetensförsörjningsbehov.
Kontakt:
e-post: phetra.ericsson@ovako.com
telefon: 08 622 13 34

Marcus HedblomMarcus Hedblom

Vd, Ovako

Marcus tillträdde på Ovako som högste chef i slutet av 2015 med gedigen finansiell bakgrund och stort teknikintresse. Passionerad av att förbättra industrins internationella konkurrenskraft, med särskilt fokus på Sveriges energisystem och säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakt:
e-post: marcus.hedblom@ovako.com
telefon: 08 622 13 00 (vxl.)

Thomas Hörnfeldt Thomas Hörnfeldt

Chef för hållbara affärer och omvärldsanalytiker, SSAB

Thomas har lång och bred erfarenhet av stål och verkstadsindustrin i Sverige och är utbildad civilingenjör vid KTH och har dessutom en MBA från Uppsala universitet. Thomas kan svara på allt från hur stål tillverkas till hur världsmarknaden, handeln och jobbtillväxten inom industrin ser ut. Dessutom är han ett proffs på hållbarhetsfrågor inom stålindustrin. 
Kontakt:
e-post: thomas.hornfeldt@ssab.com
telefon: 070 83 34 14

Annika RoosAnnika Roos

Vd, Jernkontoret

Annika har 35 års erfarenhet från stålindustrin, bland annat som global chef för Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är väl insatt i frågor som rör järn- och stålindustrins omställning såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsfrågor. Hon pratar också gärna om konkurrenskraft och jobb och hur aktuella EU-frågor påverkar svensk järn- och stålindustri. 
Kontakt:
e-post: annika.roos@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 01

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@ssab.com
telefon: 08 45 45 700

Mathias TernellMathias Ternell

Handelspolitisk direktör, Jernkontoret

Juristen som har stenkoll på läget på stålmarknaden, handel och konkurrensvillkor. En aktuell fråga handlar om Kinas prisdumpning i EU. Mathias lämnade regeringskansliet och Bryssel för att ägna sig åt svensk basindustri och dess villkor. 
Kontakt:
e-post: mathias.ternell@jernkontoret.se
telefon: 070 257 41 41