Forskning, innovation och digitalisering

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om hur forskning och innovation stärker Sveriges konkurrenskraft och hur det världsberömda svenska stålet är en viktig del av utvecklingen av hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Vi kan också berätta om stålindustrins erbjudanden till kund, som ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt som tillverkningsmetoderna har ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt.


Göran BjörkmanGöran Björkman

Vd, Alleima

Göran har arbetat inom Sandvik-koncernen sedan sin civilingenjörsexamen för cirka 30 år sedan. Från 2022 är han vd för Alleima (tidigare Sandvik Materielas Technology). Göran delar gärna med sig av sina erfarenheter inom produktionsledning, förbättrings- och utvecklingsarbete och affärsstrategier, men även av hur man integrerar hållbarhet i affären, bygger en stark kultur, och om ledarskap och kompetensförsörjning.
Kontakt:
e-post: goran.bjorkman@alleima.com
telefon: 026 426 00 00 (vxl.)

Helena Malmqvist

Helena Malmqvist

Forskningschef, Jernkontoret

Helena är metallurg, bergsingenjör från KTH, och leder arbetet inom teknikområdet Digitalisering (TO 60) och teknikområdet Energi- och ugnsteknik (TO 51).
Helena brinner för forskningssamverkan mellan industri och akademi och har närmare 30 års erfarenhet från industriforskning inom bland annat ABB och Kanthal. 
Kontakt:
e-post: helena.malmqvist@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 54

Gert NilsonGert Nilson

Teknisk direktör, Jernkontoret 

Bred industribakgrund och erfarenhet från bland annat USA och Tyskland. Kreativitet och innovation står i fokus när Gert Nilson pratar om framtidens basindustri. 

 

Kontakt:
e-post: gert.nilson@jernkontoret.se
telefon: 070 253 01 14

Göran NyströmGöran Nyström

Senior Advisor, Ovako

Göran är civilingenjör från Uppsala och har arbetat med stål och produkter baserade på stål och hårdmetall större delen av sitt liv, inom såväl marknad som produktion och produktutveckling. Han kom från Sandvik till Ovako 2012. Göran kan det mesta om skrotbaserad ståltillverkning och kan förklara vad det är för skillnad på stål och stål. Dessutom pratar också Göran gärna om produktutveckling, hållbara och innovativa värdekedjor samt stålindustrins roll i den cirkulära ekonomin.
Kontakt:
e-post: goran.nystrom@ovako.com
telefon: 08 622 13 09

Martin PeiMartin Pei

Teknisk direktör, SSAB

Martin är doktor i metallurgi från KTH med bred och internationell erfarenhet från stålindustrin. Han har jobbat på SSAB sedan 2001 och innehaft flera roller, bland annat som forskningschef på metallurgin och produktionschef för stålverket, samt affärsområdeschef för SSAB APAC. Sedan 2007 har Martin varit teknisk direktör på SSAB och han är även styrelsemedlem i HYBRIT Development AB, som är ett samriskbolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för utveckling av teknologi för en fossilfri stålindustri.
Kontakt:
e-post: martin.pei@ssab.com
telefon: 08 45 45 780

Annika RoosAnnika Roos

Vd, Jernkontoret

Annika har 35 års erfarenhet från stålindustrin, bland annat som global chef för Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är väl insatt i frågor som rör järn- och stålindustrins omställning såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsfrågor. Hon pratar också gärna om konkurrenskraft och jobb och hur aktuella EU-frågor påverkar svensk järn- och stålindustri. 
Kontakt:
e-post: annika.roos@jernkontoret.se
telefon: 08 679 17 01

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@ssab.com
telefon: 08 45 45 700