Lotta Gustafsson

Economy and administration

Field of activities

  • Economy of Conference floor
  • Administrers the association Järnverksföreningen
  • Administrers the association Stancte Örjens Gille
  • Economy of AB Järnbruksförnödenheter

Contact information