Delägare och intressenter

Jernkontorets verksamhet styrs av delägarna genom fullmäktige. Delägarskap är kopplat till järn- och stålverken. Företag som inte är delägare, men vill nyttja Jernkontorets tjänster kan ansöka om att bli intressent. 

Flygfoto av Ovakos anläggning i Hofors, foto: Ovako. 

Delägare

Delaktighet i Jernkontoret kan vinnas av respektive bruksfastighet och är bundet direkt till varje järnbruk eller tackjärnshytta och ej till personer eller företag. Ett bruks delägarskap kan ej återlösas utan upphör endast om driften läggs ned och delägarskapet överlåts på annat bruk som bedriver järnhantering. 

Brukssocieteten 

Brukssocieteten består av delägarna och ledamöterna i Jernkontorets fullmäktige. Brukssocietetens årliga allmänna ordinarie sammankomst motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag.

Tidigare företräddes delägaren av en brukspatron eller disponent, numera av en person utsedd av aktiebolaget (bruket), vanligtvis verkställande direktören. Ledamot av brukssocieteten är således ägaren av i Jernkontoret delaktigt järnbruk eller tackjärnshytta.

Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige, vilka utgör styrelsen. Fullmäktige beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha. Valda ledamöter i fullmäktige är automatiskt ledamöter i brukssocieteten under mandattiden.
Läs mer om Jernkontorets fullmäktige 

Brukssocietetens röstlängd upprättas för de bruk som har betalat den årliga Jernkontorsdalern. Rösträtten vid Brukssocietetens sammankomst är proportionell mot det i Jernkontoret introducerade smidet räknat i centner (en röst för varje hundrade centner introducerat smide. 1 centner = 42,5 kg). Bruk med obetald avgift under mer än tre år tillbaka kvarstår som delägare men saknar rösträtt.

Ägare till de nu aktiva bruken (inom parentes) som är delägare i Jernkontoret och erlägger serviceavgift

Alleima AB (Sandviken)
Björneborg Steel AB (Björneborg)
Erasteel Kloster AB (Långshyttan, Söderfors, Vikmanshyttan)
Fagersta Stainless AB (Fagersta)
Kanthal AB (Hallstahammar, Surahammar - en del av Alleima)
Outokumpu Stainless AB (Avesta, Degerfors, Nyby)
Ovako AB (Boxholm, Hallstahammar, Hällefors, Hofors, Smedjebacken)
Ruukki Sverige AB (Virsbo - en del av SSAB)
SSAB AB (Borlänge, Luleå, Oxelösund)
Surahammars Bruks AB (Surahammar)
Suzuki Garphyttan AB (Garphyttan)
Uddeholms AB (Hagfors)
Voestalpine Precision Strip AB (Munkfors)

Intressenter

Det finns även intressenter i Jernkontoret. Det är företag som inte är delägare men som ändå helt eller delvis vill utnyttja Jernkontorets serviceverksamhet. 

Endast företag kan vara intressent. Ansökan ställs till Jernkontorets verkställande direktör.

Ju fler företag som gemensamt värdesätter Jernkontorets ändamål, desto mer gynnas branschen och stärker Jernkontorets näringspolitiska slagkraft.

Intressenter i Jernkontoret

Befesa Circular Alloys Sweden AB
Boliden AB
Carpenter Powder Products AB
Hjulsbro Steel AB
Höganäs AB
LKAB
Vargön Alloys AB 

Serviceavgifter

Serviceavgiften för delägare och intressenter utformas i överenskommelse med Jernkontorets verkställande direktör. Avgiften beror på företagets branschtillhörighet, storlek och nyttjandegrad av Jernkontorets serviceverksamhet. Avgiften beslutas av fullmäktige.