Ingenjörsutbildningar med material- och processteknisk inriktning

Kunskapen om material är ett av framtidens absolut viktigaste utvecklingsområden och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla tekniken som behövs för att lösa morgondagens utmaningar till exempel miljö- och klimatfrågor. 

Efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands. I Sverige finns det några utbildningar med olika inriktningar inom dessa kunskapsområden.

Ingenjörsutbildningar inom materialteknik handlar om att kunna välja rätt material, utveckla och tillverka nya material för speciella tillämpningar. Oavsett om du vill arbeta med materialegenskaper inom exempelvis bil-, elektronik- eller verkstadsindustrin, eller om du brinner för miljöfrågor och hållbar utveckling, så är arbetsplatserna många.

Vissa utbildningar stöder Jernkontoret för att de utexaminerade ingenjörerna i stor utsträckning är framtidens medarbetare inom stålindustrin.

Läs mer på högskolornas webbplatser om behörighetskrav, utbildningarnas omfattning och upplägg. Se även järnkoll.com

Tekniskt basår

Tekniskt basår är en kompletterande utbildning för dig som vill söka ett civilingenjörs- eller högskoleingenjörsprogram, men som saknar de behörighetsgivande kurserna som krävs. Utbildningen pågår under ett år och innehåller framför allt matematik, fysik och kemi. Tekniskt basår går att läsa på majoriteten av de tekniska högskolorna.

Vissa högskolor erbjuder även en teknisk bastermin för dig som enbart saknar ett mindre antal kurser.


Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm

  • Materialdesign, 300 hp (5 år)

På civilingenjörsprogrammet materialdesign får du lära dig om olika materials egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan. Du får kunskap om både framställning av olika material, såsom metaller, polymerer och fiberbaserade material, samt kunskap om utveckling av helt nya material.
Läs mer: Materialdesign (kth.se)


Luleå tekniska universitet, LTU

  • Hållbar process- och kemiteknik, 300 hp (5 år)

På civilingenjörsprogrammet Hållbar process- och kemiteknik vid Luleå tekniska universitet lär du dig att utveckla och använda de processer som krävs för hållbar material- och resursanvändande.
Läs mer: Hållbar process- och kemiteknik (ltu.se)

  • Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM), 300 hp (5 år)

Utbildningens kombination av teknik, språk och internationellt utbyte gör dig attraktiv på en internationell arbetsmarknad.

Läs mer: Internationell Materialteknik.

Uppsala universitet

  • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, 300 hp (5 år)

Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.

Läs mer: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap.

Malmö universitet

  • Högskoleingenjör Maskin- och materialteknik, 180 hp (3 år)

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter för att utveckla smarta och hållbara produkter samt tekniska lösningar som kan spela en avgörande roll för samhällets utveckling. Speciell vikt läggs vid hur man gör kloka materialval utifrån funktionella och miljömässiga aspekter.

Läs mer: Maskin- och materialteknik.

Bergsskolan i Filipstad

  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 600 YH-poäng (3 år)

  • Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri, 400 YH-poäng (2 år)

På utbildningarna inom metall- och verkstadsteknik vid Bergsskolan får du lära dig om materialteknik och metallurgi. Utbildningarna ger en bred bas att bygga vidare på för en karriär inom framförallt stål- och verkstadsindustrin eller gjuteribranschen.
Läs mer: Utbildningar på Bergsskolan (bergsskolan.se)

Högskolan Dalarna i Borlänge

  • Masterprogram i Materialteknik och produktutveckling, 120 hp (2 år)

  • Magisterprogram i Materialteknik, 60 hp (1 år)

På utbildningarna inom materialteknik vid Högskolan Dalarna får du fördjupade kunskaper inom materialteknik och produktutveckling och de verktyg som behövs för att bli en skicklig ingenjör inom stål- och tillverkningsindustrin. Fokus ligger på förståelse av sambanden mikrostruktur–egenskaper–prestanda samt produktutveckling–tillverkning–ekonomi. 

Läs mer: