Ingenjörsutbildningar med material- och processteknisk inrikning

Kunskapen om material är ett av framtidens absolut viktigaste utvecklingsområden och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla tekniken som behövs för att lösa morgondagens utmaningar till exempel miljö- och klimatfrågor. 

Efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands. I Sverige finns det några utbildningar med olika inriktningar inom dessa kunskapsområden.

Vissa utbildningar stöder Jernkontoret för att de utexaminerade ingenjörerna i stor utsträckning är framtidens medarbetare inom stålindustrin. Läs mer på högskolornas webbplatser om behörighetskrav, utbildningarnas omfattning och upplägg.

Materialdesign vid KTH, 300 hp

Civilingenjörsutbildningar inom materialteknik handlar om att kunna välja rätt material, utveckla och tillverka nya material för speciella tillämpningar. Oavsett om du vill arbeta med materialegenskaper inom exempelvis bil-, elektronik- eller verkstadsindustrin, eller om du brinner för miljöfrågor, så är arbetsplatserna många.
Läs mer om Materialdesign på KTH (kth.se)
Se även Materialdesign-portalen (materialdesign.se)

Industriell miljö- och processteknik vid LTU, 300 hp

På civilingenjörsprogrammet Industriell miljö- och processteknik (IMP) vid Luleå tekniska universitet lär du dig att utveckla och använda de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande.
Läs mer om Industriell miljö- och processteknik vid LTU, 300 hp (ltu.se)

Materialteknik inriktning metallurgi vid Bergsskolan, 180 hp

Denna treåriga högskoleingenjörsutbildning vid Bergsskolan i Filipstad i samarbete med Luleå tekniska universitet, kan leda till många olika befattningar inom stål- och verkstadsindustrin samt inom gjuteribranschen. Som färdig högskoleingenjör inom områdena metallurgi och materialteknik ges möjligheter att välja mellan en rad olika intressanta arbeten, till exempel arbetsledare, projektledare, produktutvecklare, kvalitets-, miljö- eller marknadschef, m.m.
Läs mer om Metallurgi och materialteknik vid Bergsskolan (bergsskolan.se)
Se även information om utbildningen på ltu.se

Daniel Haster Olsson. Foto från ltu.se

"Stålindustrin är en spännande bransch" säger Daniel Haster Olsson som läser programmet vid Bergsskolan i Filipstad. Läs mer om Daniel på ltu.se.

Materialteknik och Produktutveckling vid Högskolan Dalarna, Borlänge, 120 hp

Masterprogrammet vid Högskolan Dalarna är inriktat mot att ge studenterna fördjupade kunskaper om materialvalets betydelse för att designa produkter med optimerad prestanda och livslängd. Fokus ligger på förståelse av sambanden mikrostruktur–egenskaper–prestanda samt produktutveckling–tillverkning–ekonomi.Programmet ger fördjupade kunskaper inom materialteknik och produktutveckling och de verktyg som behövs för att bli en skicklig ingenjör inom stål- och tillverkningsindustrin. Studenterna förvärvar de kompetenser som krävs för att utveckla morgondagens produkter och säkerhetsställa att de uppfyller ställda prestandakrav, samt för att förstå materialets roll i produktutvecklingskedjan och materialvalets betydelse för att designa produkter med optimerad prestanda och livslängd.
Läs mer om masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling (du.se)

Magisterprogram i Materialteknik vid Högskolan Dalarna, 60 hp

Detta magisterprogram startar hösten 2018 och är inriktat mot metalliska materials struktur och egenskaper, och tillämpbart inom såväl metall- som verkstadsindustri. Fokus ligger på en detaljerad förståelse av sambandskedjan framställning–mikrostruktur–egenskaper–prestanda. Materialkarakterisering är programmets signum. Utbildningen består av en fördjupning inom huvudområdet materialteknik.
Läs mer om magisterprogrammet på www.du.se/materialteknik