Utbildning

Framgångarna för svensk stålindustri vilar på förmågan att skapa erbjudanden baserade på avancerade stål. För att trygga framgångarna behövs kompetens inom och tvärs en rad discipliner. 

Biblioteket på KTH. Foto: Louise Lorander.

Jernkontoret arbetar för att öka intresset för de utbildningar som tillgodoser stålindustrins behov. Här har vi samlat information både om olika högskoleutbildningar med material- och processteknisk inriktingar. Här hittar du även länkar till aktörer som erbjuder olika branschinriktade kurser

Jernkontoret erbjuder bland annat stipendier till teknologer vid två särskilt viktiga civilingenjörsprogram: Materialdesign vid KTH och Hållbar process- och kemiteknik vid Luleå tekniska universitet. Det finns även stipendier att söka om du bedriver studier i bergsvetenskaplig inriktning vid Bergskolan i Filipstad eller vid Högskolan Dalarna.
Läs mer: Stipendier för högskolestuderande

Vi anordnar även olika typer av aktiviteter för ungdomar och deltar i samverkansprojekt mellan skola och stålindustrin. 
Läs mer: Järnkoll

Peppande film med ungdomar i Sandviken som tar reda på mer om Olle Wijks liv.