Annan skolsamverkan

Jernkontoret och stålföretagen samarbetar med flera aktörer, samt driver egna projekt, i jakten på morgondagens ingenjörer och medarbetare. 

Stålindustrin är beroende av medarbetare med hög kompetens, vilket innebär att unga bör välja naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på gymnasiet och sedan ingenjörsutbildningar. För att uppmuntra unga till detta gör Jernkontoret och Industriarbetsgivarna riktade insatser. Även stålföretagen deltar i olika samverkansprojekt som uppmuntrar unga människor till vidare utbildningar med fokus på teknik och ingenjörskap.

Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram för gymnasiets avgångselever som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning. Praktikperioden ska inspirera fler ungdomar att söka ingenjörsutbildningar. Jernkontoret samverkar med Tekniksprånget genom att Järnkoll marknadsför praktikprogrammet. Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av skolverket och bland de medverkande företagen som erbjuder praktik märks Sandvik, Ovako, SSAB och Outokumpu.
Läs mer om Tekniksprånget (teknikspranget.se)

Teknikcollege

För de svenska teknik- och industriföretagen är det viktigt att säkerställa att de har skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Därför har Industrirådet engagerat sig för att utveckla Teknikcollege för att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
Läs mer om Teknikcollege (teknikcollege.se)

Mattecentrum

Jernkontoret stöder Mattecentrum och deras verksamhet för att hjälpa barn och ungdomar med matematik helt gratis. De arrangerar räknestugor i 24 städer och driver Matteboken.se.
Läs mer om Mattecentrum (mattecentrum.se)