Handelsfärdigt stål

Det produkter som stålindustrin producerar går gemensamt under benämningen handelsfärdigt stål. Det är stål som är ”färdigt för handel”, det vill säga stål som har fått en form som är ändamålsenlig för stålindustrins kunder, till exempel verkstads- och byggnadsindustrin.

Plåt, band, stång, profiler, tråd och rör är exempel på handelsfärdiga stålprodukter.

Det finns dock en trend att stålföretagen gör mer och mer förädlade produkter. Bland annat görs viss bearbetning såsom kapning, håltagning och ytbehandling vilket kan ge ekonomiska fördelar både för leverantör och kund.

Oftast möter konsumenterna i samhället handelsfärdiga stålprodukter först i vidareförädlad form, se avsnittet Slutprodukter av stål.

Handelsfärdigt stål får inte förväxlas med handelsstål. Benämningarna handelsstål och specialstål, torde ha sitt ursprung i det förhållandet att huvuddelen av det legerade stålet tidigare tillverkades för speciella ändamål och levererades direkt till kund medan en stor del av handelsstålet, det olegerade stålet, såldes via handeln (grossistföretag).

Rundstång