Nätverket Stålakademin

Nätverket Stålakademin är en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan stålindustrin och den akademiska världen. 

Nätverket Stålakademin är till för alla som i sin yrkesroll har en gemensam beröringspunkt inom den akademiska världen och stålindustrin, exempelvis:

  • Adjungerade professorer
  • Industridoktorander
  • Ex-jobbare
  • Personer inom näringslivet som även medverkar i referensgrupper och styrelser vid olika lärosäten.

Syftet med nätverket är att vara en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan akademiska världen och stålindustrin. 

Nätverket koordineras av Jernkontoret. 

Om du är intresserad av att gå med i nätverket, välkommen att kontakta Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Läs mer:


Bakgrund

Nätverket formades 2020 på initiativ av Jernkontoret. En undersökning visade att det fanns ett behov för Sveriges adjungerade professorer med kopplingar till stålindustrin att gemensamt kunna diskutera och driva frågor. Det saknades ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte.