MITF – Metal Information

MITF – Metal Information är ett forum för metallfrågor med syfte att sprida kunskap om metaller och deras påverkan på miljön.

Samtliga metallbranscher samverkar inom MITF:

  • Jernkontoret
  • Scandinavian Copper Development Association (SCDA)
  • Nordic Galvanizers
  • Svemin
  • IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Syftet med MITF är att sprida kunskap om metaller och deras påverkan på miljön. En strategiskt viktig del i arbetet är att skapa förtroendefulla relationer med myndigheter, politiker, företag och andra intressenter.

MITF arbetar också med att sprida rätt terminologi rörande metaller. Ett bra exempel på detta är definitionen av en tungmetall som i sig inte har några kopplingar till farlighet eller miljöegenskaper utan endast beskriver att en metall har en hög densitet (>4,5 g/cm3) och att de flesta metaller därför är tunga.

Samarbetet sker i projektform.