Bruksindustriföreningen

Bruksindustriföreningen, som bildades 1942, har till ändamål att företräda den svenska stålindustrin och ta tillvara dess gemensamma intressen i frågor av sådan art att de bör bli föremål för samarbete mellan stålindustrin och Svenskt Näringsliv. 

Ordförande

Martin Lindqvist, SSAB AB

Ombudsman

Annika Roos, Jernkontoret

Ställföreträdande ombudsman

Mathias Ternell, Jernkontoret

Medlemsföretag

Alleima AB
Björneborg Steel AB
Erasteel Kloster AB
Fagersta Stainless AB
Höganäs AB
Outokumpu Stainless AB
Ovako
SSAB 
Surahammars Bruks AB
Suzuki Garphyttan AB
Uddeholms AB
Vargön Alloys AB
voestalpine Precsion Strip AB

 

Postadress:
Bruksindustriföreningen
Box 1721
111 87 Stockholm