Företag och anläggningar

Järn och stål framställs vid 14 anläggningar i Sverige. Utöver dessa finns anläggningar för bearbetning av stål. Av historiska skäl finns majoriteten av stålverken i Bergslagen. 

Järn och stål framställs vid 14 anläggningar i Sverige:

  • Järn- och stålverk i Sverige (Google Maps)Elva skrotbaserade stålverk,
    blå markeringar på kartan.
  • Två malmbaserade järn- och stålverk,
    röda markeringar på kartan.
  • Ett malmbaserat järnsvampverk,
    gul markering på kartan. 

Karta: Järn- och stålproducenter i Sverige (Google Maps)

Utöver de ovan nämnda produktionsanläggningarna finns femtontal anläggningar för bearbetning av stål, till exempel valsverk, smidesverk, tråddrageri och rörverk.

Förteckning över Jernkontorets delägare och intressentföretag

I pdf-filerna nedan finns kortfattad information om produktionsanläggningar, ägarstruktur, antal anställda i Sverige, metallurgisk utrustning och huvudsakliga produkter.
Jernkontorets delägare och intressentföretag (pdf)
Co-owners and stakeholders of Jernkontoret (pdf)

Beskrivning av stålåret som gått

I Stålåret med tillhörande diagrambilaga  sammanfattar Jernkontoret tillsammans med stålföretagen det senast gångna året. Stålåret beskriver stålmarknaden och viktiga händelser samt företagens investeringar och strukturutveckling.