Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

I jämförelse med ordinära stål skapar de avancerade, moderna stålen möjligheter att tillverka effektivare konstruktioner som när de används skapar miljönytta. När man miljövärderar stål är det därför viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln, dvs. hela kedjan från råvaror och ståltillverkning, transporter, användning av stål i produkter fram till återvinning och omsmältning till nytt stål.