Ovako investerar i Boxholm för sänkta utsläpp

Med en investering på 50 miljoner kronor satsar Ovako för att sänka sina koldioxidutsläpp vid anläggningen i Boxholm. Den nya ugnen kommer drivas av syrgas- och gasolblandningen oxyfuel, i stället för olja, som används idag. Satsningen är en del av företagets pågående omställningen för sänkta koldioxidutsläpp.

Foto: Ovakos mediabank. 

Som ett led i att ställa om och minska sina koldioxidutsläpp gör Ovako nu en omfattande investering i valsverket i Boxholm. Genom en investering på 50 miljoner kronor byter Ovako ut ugnen i Mediumverket. Bytet innebär ett skifte bort från en oljedriven ugn, vilket minskar koldioxidutsläppen. I stället används drivmedlet oxyfuel, en blandning av syrgas och gasol. Det är också möjligt att längre fram övergå till att driva ugnen med vätgas.

− Det är en miljöinvestering. Den nya ugnen kommer att drivas med oxyfuel, som är en blandning av syrgas och gasol, vilket är bättre för miljön än oljan som driver vår nuvarande ugn, säger Niklas Hammarström, platschef på Ovako i Boxholm, till Östgöta Correspondenten.

Ett steg i en ambitiös omställningsplan

Ovako, som är ett dotterbolag till japanska Sanyo Special Steel och medlem av Nippon Steel Corporation, är en av Boxholms största arbetsgivare med 220 anställda. Installationen av den nya ugnen påbörjas redan under hösten och kommer att vara klar för drift under sommaren 2024.

Satsningen i Boxholm är en del av den pågående omställningen av Ovakos produktion för att minska företagets koldioxidutsläpp. I april förra året aviserades att företaget investerar 7,3 miljoner euro i valsverket i Hällefors för att stärka produktiviteten och sänka koldioxidutsläppen. Och inom kort invigs världens första anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål före valsning, hos Ovako i Hofors.

Stål formar en bättre framtid

Ett av de tre åtagandena i järn- och stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, handlar om att skapa miljönytta. Inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna våra företag. Alla svenska stålföretag jobbar aktivt med att minska utsläppen till mark, luft och vatten samt med att effektivisera energianvändningen.

Här kan du läsa mer om vår vision: Vision 2050 - Jernkontoret

I Östgöta Correspondenten kan du läsa mer om satsningen i Boxholm (låst artikel).

Här kan du läsa mer om Ovakos arbete för sänkta koldioxidutsläpp:

Ovako mångmiljonsatsar i Hällefors för sänkta utsläpp - Jernkontoret

Ovako och H2 Green Steel storsatsar på fossilfri vätgas - Jernkontoret

Ovakos stålproduktion koldioxidneutral från 2022 - Jernkontoret