Ovako och H2 Green Steel storsatsar på fossilfri vätgas med Volvo, Hitachi ABB Power Grids Sverige och Nel Hydrogen

I Hofors byggs nu Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas. Stålföretagen Ovako och nystartade H2 Green Steel samarbetar med företag som Volvo och Hitachi ABB Power Grids Sverige för att utveckla lokal industriell vätgasproduktion. Satsningen stärker både samarbetet över industrigränserna och stålindustrins position som drivande i omställningen till fossilfrihet.

– Det är ingen slump att det är stålföretag som går samman och bygger Sveriges största vätgasanläggning. Det är ingen slump att det sker hos Ovako i Hofors. De senaste åren har våra järn- och stålföretag visat på stor handlingskraft. Vi sätter en vision, vi utvecklar teknik och vi ställer om våra verksamheter för att nå klimatmålen och stärka vår konkurrenskraft. Vi är mitt uppe i omställningen och jag är glad att initiativ som dessa dessutom sker över industrigränserna, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Med Sveriges största vätgasanläggning i Hofors tar Ovako nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Redan förra året blev Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning 

– Det är viktigt att vi samarbetar över industrigränser och satsar på lösningar som ger stor och snabb klimatnytta. Sedan 2015 har Ovako reducerat koldioxidutsläppen med 54 procent och nu kommer vi som första stålbolag visa att det är möjligt att helt reducera koldioxid vid uppvärmning av stål före valsning och på så sätt komma ännu närmare en klimatneutral produktion, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako.

Vätgaspotentialen och behovet inför elektrifieringen av samhälle och industri är enorm. Samarbete inom stålindustrin, men också med stora aktörer som Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige och Nel Hydrogeni, är helt avgörande för framgång. Satsningen stöds dessutom av Energimyndigheten där det gemensamma syftet är att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas.

– Vi ser den här satsningen på vätgas hos Ovako som en strategiskt viktig insats för att ställa om till ett mer fossilfritt samhälle. Vår förhoppning är att lösningen på sikt kan spridas inom stålindustrin och till andra industrier som i dag använder fossila bränslen för uppvärmning av stål, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Lärdomarna från Hofors kommer att användas över hela landet. Inte minst hos H2 Green Steel som bygger ett nytt stålverk utanför Boden.

– H2 Green Steel vill accelerera övergången till en fossilfri produktion inom tung industri i Europa och resten av världen. Grön vätgas kommer att vara nyckeln till omställningen av flertalet industriella processer genom att ersätta fossila bränslen. Tillsammans med Ovako kan vi nu testa fossilfri vätgasproduktion och hur vätgasen på bästa sätt kan användas för att uppnå och kontrollera de höga temperaturer som krävs för att producera högkvalitativt stål. Dessa lärdomar kommer vi ta med oss in i vår storskaliga vätgasproduktion med start i Boden 2024, säger Maria Persson Gulda, teknisk chef på H2 Green Steel.

Ovako_vätgas.jpg

Tekniklösningen förser högtemperaturprocesser inom ståltillverkning med fossilfri vätgas och syrgas och ersätter därmed fossila bränslen. Bild: Ovako.

Mer om Ovakos vätgasanläggning i Hofors

Elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras vid Ovakos verksamhet i Hofors och väntas vara klar i slutet av 2022, under förutsättning att tillståndsprocessen går enligt plan. Anläggningen om 17 megawatt kommer att generera 3500 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Det innebär att Ovako genom konverteringen reducerar sina koldioxidutsläpp för stålproduktionen i Hofors med 50 procent från redan låga nivåer.

Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet. Planen är att lokal vätgasproduktion ska användas inom alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el

Läs mer: Fossilfri vätgassatsning av Ovako, Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen, pressmeddelande 2021-06-22