Ovako mångmiljonsatsar i Hällefors för sänkta utsläpp

Ovako investerar 7,3 miljoner euro i valsverket i Hällefors för att stärka produktiviteten och ytterligare sänka koldioxidutsläppen. Fyra nya toppmoderna valspar ska installeras i valsverket.

Flygbild över Ovakos anläggning i Hällefors. Foto: Ovako.

Ovako meddelar att de med stöd av ägarna Sanyo Special Steel och Nippon Steel Corporation fortsätter att investera för att stärka positionen som världsledande inom specialstål. Under de senaste åren har företaget investerat mer än 30 miljoner euro i valsverksanläggningarna i Hofors och Hällefors.

‒ Efterfrågan på specialstålprodukter ökar och det ställs högre krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta våra kunders behov och ytterligare stärka vår konkurrenskraft fortsätter vi att utveckla våra processer och investera i våra anläggningar, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Investeringen i de fyra nya valsparen i Ovakos anläggning i Hällefors beräknas uppgå till 7,3 miljoner euro. Installationen planeras att ske under sommaren 2023. Tack vare modern teknik kommer värmningstemperaturen att kunna sänkas med upp till 50 grader. Det bidrar till minskade koldioxidutsläpp. De nya valsparen kommer också att säkerställa stabil drift och kvalitet, samt ytterligare förbättrad produktivitet.

‒ Det är glädjande att vi nu kan genomföra den här investeringen som framtidssäkrar att vi får en effektiv och stabil drift genom modern valsningsteknik i vårt produktionsflöde, säger Rickard Qvarfort, chef för affärsområdet Hofors Hellefors.

Valsning-Hällefors.jpg

Stångvalsning vid Ovako i Hällefors. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Industrin driver klimatarbetet

En rad satsningar inom den svenska järn- och stålindustrin har blivit verklighet sedan lanseringen av Klimatfärdplanen (2018). Stora kliv och teknikskiften löper parallellt med mindre, men viktiga projekt som skruvar i detaljerna. Att kunderna är med och driver på omställningen märks hos järn- och stålföretagen.

– Det är glädjande att Ovako nu tar ännu ett steg i att minska koldioxidutsläppen. Med rätt förutsättningar och kloka politiska beslut kan järn- och stålföretagen genomföra fler åtgärder i linje med klimatfärdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige. Industrins omställningstakt är hög, kunderna är med oss, nu behöver politiken haka på i samma tempo, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

 

Läs mer om industrins omställning till hållbar produktion:

Läs mer om Ovakos satsningar: