Ovakos stålproduktion koldioxidneutral från 2022

Ovako fortsätter sin väg mot en hållbar stålproduktion. En viktig del i arbetet är att använda ny teknik för att värma stål med fossilfri vätgas. Företaget tar nu nästa steg genom att satsa på koldioxidneutral stålproduktion, med start redan från 1 januari 2022.

Stränggjutning av stål och Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Foto: Ovako mediabank.

– Vi vill ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp, därför satsar vi nu på 100 procent koldioxidneutral stålproduktion från årsskiftet. Ovakos klimatinitiativ har hittills bidragit till att minska vårt koldioxidavtryck med 55 procent sedan 2015. Genom vätgassatsningen kommer vi ytterligare kunna driva utvecklingen framåt och samtidigt stötta våra kunder i deras resa att göra sina produkter mer klimatsmarta, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Ovako bygger vidare på sitt framgångsrika vätgasförsök och förbereder för att under 2022 ställa om hela anläggningen i Hofors till att värma stål inför valsning med fossilfri vätgas. Från och med årsskiftet kommer företaget att balansera återstående koldioxidutsläpp i produktionen genom att klimatkompensera.

Läs mer i Ovakos pressmeddelande. 


Läs också: