Ett industriutsläppsdirektiv för en grön giv

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Svemin och IKEM välkomnar att omröstningen i Europaparlamentet, som avgjordes tisdag 11 juli, landade i ett balanserat förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv. Liksom rådet förbättrade parlamentet EU-kommissionens lagförslag till förmån för både miljö, innovation och europeiskt näringsliv.

Europaparlamentet röstade om det reviderade industriutsläppsdirektivet tisdagen den 11 juli.

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Svemin och IKEM har arbetat tillsammans med industriutsläppsdirektivet och vill ge både rapportören i miljöutskottet (ENVI), Radan Kanev, och i industriutskottet (ITRE,) Tomas Tobé, beröm för att de båda förstått hur viktig detta direktiv är för både miljö och möjlighet till utveckling.

Bland de frågor som industrin lyft finns vikten av att det finns en viss flexibilitet vad gäller både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle omöjliggöra omställningen och inte bidra till den goda intention som finns med IED.

Europarådet satte sin position tidigare i vår och vi ser nu fram emot fortsatt arbete i trialogförhandlingar och senare när regelverket så småningom ska implementeras (verkställas, bli en del av svensk lag).

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor, Jernkontoret
Kristina Branteryd, expert miljö, Svemin
Helena Sjögren, ansvarig för miljöfrågor, Skogsindustrierna
Karin Nilsson, expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv

 

Läs mer om IED och Jernkontorets arbete: