Högskoleanmälan öppnad – och industrin vill att du söker!

Idag öppnar anmälan till universitet och högskolor för höstterminen 2022. Järn- och stålindustrin arbetar aktivt för att flera unga ska få upp ögonen för industrin och se de möjligheter som där finns att bidra till en världsledande omställning till fossilfri produktion. Särskilt behövs fler som söker till civilingenjörsutbildningar, med fokus på materialteknik och processutveckling.

Idag öppnar möjligheten att anmäla till universitet och högskolor för hösten 2022. Senast den 19 april ska anmälan vara inne. För järn- och stålindustrin är kompetensförsörjningen en högt prioriterad fråga och arbetet pågår året runt för att fler ska få upp ögonen för ingenjörsutbildningar, med särskilt fokus på materialteknik och processutveckling.

– Svensk järn- och stålindustri är en framtidsbransch, det visar inte minst den pågående omställningen till fossilfri produktion. Vi är världsledande på det vi gör och vi behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Vi arbetar hela tiden för att fler ska veta att här finns en industri där de anställda gör en stor insats för klimatomställningen, där jobbchanserna är goda och som erbjuder möjligheter till en spännande och utvecklande internationell karriär, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Järn- och stålindustrin i Sverige har de senaste åren uppmärksammats internationellt för den världsledande omställning som pågår för fullt. Tillsammans med andra gröna industrisatsningar talas det om en grön industriboom – en fantastisk utveckling. Men utvecklingen ökar behoven av personer med rätt kompetens. Jernkontoret arbetar inom projektet Järnkoll, som riktar sig specifikt till gymnasieungdomar och unga vuxna, för att berätta om möjligheterna med att studera de utbildningar som ligger järn- och stålindustrin nära.

– Järn- och stålindustrin erbjuder spännande och meningsfulla arbeten och vi vet att många medarbetare trivs och blir kvar länge. Men alltför många unga vet ganska lite om industrin. Vi vill berätta både om hur det är att jobba i stålindustrin och om vilka vägar som finns till oss, som att läsa materialvetenskap eller liknande ingenjörsutbildningar. Många unga tycker att klimatfrågorna är viktiga – då vill vi visa att här finns ett väldigt konkret sätt att bidra som verkligen gör skillnad, säger Amanda Källén, processledare för Järnkoll på Jernkontoret.

På Järnkolls webbplats finns samlad information om spännande utbildningar på Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och Malmö universitet, samt YH-utbildning på Bergsskolan i Filipstad. Läs mer på Jarnkoll.com!

Här kan du läsa mer om vad Jernkontoret tycker i kompetensförsörjningsfrågorna.

Läs mer om kompetensförsörjning: