Industrinära utbildning på Bergsskolan skräddarsyr kompetens för stålindustrin

På Bergsskolan i Filipstad bedrivs yrkeshögskoleutbildningar med 25 procent praktik under studierna. Genom att skräddarsy utbildningarna efter företagens behov och introducera studenterna för arbetsmarknaden så tidigt som möjligt ökar möjligheterna för bra matchning. I början på december var 14 studenter från Bergsskolan på besök hos Björneborg Steel som en del i den industrinära utbildningen.

Som en del i den industrinära utbildningen besökte studenter från Bergsskolan i Filipstad stålföretaget Björneborg Steel. Foto: Björneborgs Steel.

Bergsskolan i Filipstad har försett gruv- och stålföretagen i Sverige med eftertraktad kompetens sedan 1830 och idag är samarbetet mellan skolan och industrin tajtare än någonsin. Sedan hösten 2020 erbjuder skolan utbildningar som är skräddarsydda för framtida medarbetare till järn- och stålindustrin.

I december besökte några av studenterna det värmländska stålföretaget Björneborg Steel.

– Det är så roligt att få möta våra framtida medarbetare. Studenter mitt uppe i sina studier behöver komma ut på verkstadsgolvet för att koppla ihop teori och praktik. Dessutom ställer de initierade frågor och visar ett genuint intresse för det här arbetet, inte minst när det gäller att ställa om och jobba hållbart, säger Håkan Dedorsson, vd på Björneborg Steel.Håkan Dedorsson på Björneborg Steel välkomnar studiebesök från Bergskolan. Till vänster en smidespress. Foto: Pia Nordlander.

I början av 2020 gav Myndigheten för yrkeshögskolan klartecken till Bergsskolan att samtliga fyra utbildningar som skolan ansökt om att få bedriva som yrkeshögskoleutbildningar kunde starta redan hösten 2020.

– Utformningen av Bergsskolans utbildningar är helt i linje med vad arbetsmarknaden efterfrågar. Många gruv- och stålföretag har slutit upp och bidrar genom praktikplatser, något företagen ser som är en god investering som de får avkastning på när studenterna kliver ut på arbetsmarknaden med större praktisk förståelse och ett gediget nätverk, säger Gert Nilson, ordförande i Bergsskolan tillika teknisk direktör på Jernkontoret.

YH-utbildningarnas kursplaner omfattar 25 procent ”lärande i arbete”, alltså praktik ute på olika företag. Praktiken kan bidra till att knyta kontakter, göra studenterna än mer förberedda för arbetslivet och få dem att bättre förstå och ta till sig den teori som kurserna innehåller. Bergsskolan har praktikplatser åt alla studenter på olika företag runt om i Sverige.

– Bergsskolan erbjuder idag fyra väletablerade utbildningar med praktik, skräddarsytt innehåll och mycket kompetenta lärare. För studenter som vill bli Bergsskoletekniker eller Bergsskoleingenjörer ser arbetsmarknaden ljus ut efter avslutad utbildning, då de är mycket eftertraktade. Dessutom jublar gruv- och stålföretagen som efterfrågar den kompetens som våra studenter erhåller och som får lära känna studenterna tack vare praktikmomenten under hela utbildningen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Säkra kompetensförsörjningen till järn- och stålindustrin

Kompetensförsörjningen är en av de fyra viktigaste frågorna som järn- och stålindustrin driver i samtal med politiken just nu. Mycket handlar om att bättre matcha utbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Läs mer om vad som krävs. 

Yrkeshögskoleutbildningarna på Bergsskolan i Filipstad

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik (3 år, start 2022)
Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik (3 år, start 2022)
Bergsskoletekniker Berg- och anläggningindustri (2 år, start 2022)
Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsteknik (2 år, start 2022)

Dessutom erbjuder Bergsskolan så kallad bastermin för 30 studenter. Basterminen består av utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Läs mer på www.bergsskolan.se