Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stålindustrin gör mer än stål

Handbok för restprodukter

Framtagen av teknikområde 55, Restprodukter. 

Juni 2018. 56 s.

ISBN: 978-91-982397-1-3

Detta är den tredje upplagan av en handbok om de material som, förutom stål, produceras i samband med ståltillverkningen.

Syftet med handboken är tydliggöra den potential som finns i järn- och stålindustrins restprodukter, deras unika egenskaper och användningsområden.

Genom användning av biprodukter, återanvändning av interna material och återvinning av metallinnehåll, minskas uttaget av jungfruliga råvaror avsevärt, både i intern och extern användning. Branschen arbetar med att säkerställa optimal användning av materialen där olika egenskaper nyttiggörs i olika applikationer med målet att substituera en del av de traditionella jungfruliga materialen med alternativa material och därmed minska råvaruuttaget.

Statistiska uppgifter baseras på av Jernkontoret insamlad statistik från järn- och stålverken för 2015.