My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Stålindustrin gör mer än stål

Handbok för restprodukter

Compiled by technical area 55, Steel production residues

June 2018. 56 p.

ISBN: 978-91-982397-1-3

En handbok om de material som, förutom stål, produceras i samband med ståltillverkningen.

Syftet med handboken är tydliggöra den potential som finns i järn- och stålindustrins restprodukter, deras unika egenskaper och användningsområden.

Genom användning av biprodukter, återanvändning av interna material och återvinning av metallinnehåll, minskas uttaget av jungfruliga råvaror avsevärt, både i intern och extern användning. Branschen arbetar med att säkerställa optimal användning av materialen där olika egenskaper nyttiggörs i olika applikationer med målet att substituera en del av de traditionella jungfruliga materialen med alternativa material och därmed minska råvaruuttaget.

Statistiska uppgifter baseras på av Jernkontoret insamlad statistik från järn- och stålverken för 2015.