Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

The global context for Swedish steel industry in 2050: Four possible scenarios

Jernkontoret och Stockholm Environment Institute

Scenariorapport från projektet Svensk stålindustri för ökad samhällsnytta (Social value creation in Swedish steel industry)
April 2016, 29 s. 

Sedan i början av 2015 har stålindustrin och Stockholm Environment Institute (SEI) gemensamt arbetat i projektet, Svensk stålindustri för ökad samhällsnytta (Social value creation in Swedish steel industry). 

Fyra omvärldsscenarier
I två workshops har projektet – genom att involvera drygt 70 personer från stålindustrin, SEI, kunder, myndigheter, politiker och forskare – identifierat viktiga drivkrafter och osäkerhetsfaktorer som påverkar och driver utvecklingen i omvärlden. Utifrån dessa har fyra omvärldsscenarier utvecklats.

Scenarierna syftar inte till att måla upp den mest sannolika framtiden, utan visar på hur olika möjliga framtider kan se ut i ett 2050-perspektiv, givet projektdeltagarnas bästa gemensamma bedömningar av de osäkerhetsfaktorer som påverkar utvecklingen.