Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Värdering av den nordiska forskningen inom analytisk kemi åren 1980-2002

Sven-Erik Lunner et al.

2003. 59 s. (Jernkontorets forskning, D 810)(TO 45-35)

Pris (SEK): 300:-

Ledningsgruppen för Analytisk kemi (JK-TO45, IM-FO45 och SIS-TK 122) har beslutat att en oberoende värdering skall utföras av nyttan med forskningsverksamheten under de senaste 20 åren. Syftet med värderingen är att ge underlag för att utveckla verksamheten, att ge underlag för nya ansökningar om anslag, samt att motivera nuvarande medlemsföretag att kvarstå som medlemmar. En arbetsgrupp har utsetts att genomföra värderingen. Enkäter har sänts ut till medlemsföretagen. Svar har inkommit från 10 företag av 19 tillfrågade, de flesta dock från sådana företag, som aktivt deltagit i verksamheten. Svaren har dessutom kompletterats med besök och med intervjuer hos några nyckelpersoner.