Jernkontorets Annaler

Jernkontorets Annaler återfinns vanligtvis som en egen inlaga i tidningen Bergsmannen, men under åren 2010-2013 gavs annalerna dessutom ut som ett eget magasin en gång per år, vilka sammanfattade Jernkontorets forskning.

 

Jernkontorets Annaler, nr 3, 2013

Jernkontorets Annaler, nr 3, 2013 (årgång 197)
Populärvetenskaplig slutrapport för miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet.
28 s.

Jernkontorets Annaler nr 3, 2013, pdf, 3,1 Mb

Jernkontorets Annaler nr 3, 2012

Jernkontorets Annaler, nr 3, 2012 (årgång 196)
Årsrapport för miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet.
28 s.

Jernkontorets Annaler nr 3, 2012, pdf, 5 Mb

Jernkontorets Annaler nr 6, 2011

Jernkontorets Annaler, nr 6, 2011 (årgång 195)
Tema: Energiforskning
28 s.

Jernkontorets Annaler nr 6, 2011, pdf, 3 Mb

Jernkontorets Annaler nr 4, 2010

Jernkontorets Annaler, nr 4, 2010 (årgång 194)
Årsrapport för Jernkontorets forskning.
40 s.

Jernkontorets Annaler nr 4, 2010, pdf, 8,8 Mb

 

Se även:

Umeå universitetsbibliotek har i samarbete med Jernkontoret digitaliserat utgivningen av Jernkontorets Annaler från 1817 till och med 1920, se: Jern-kontorets annaler 1817-1920 (digital.ub.umu.se)