Branschinriktade kurser

Det finns många aktörer som erbjuder branschinriktade kurser och skräddarsydda utbildningar. 

Eftersom stålindustrins processer, produkter och produkternas användningsområden ständigt utvecklas finns alltid ett behov av vidareutbildning.

Högskolekurser och skräddarsydda utbildningar erbjuds av flera aktörer:

Bergsskolan (bergsskolan.se)

CSM NDT Certification (csmndt.se)

Element Materials Technology (element.com)

Luleå tekniska universitet (ltu.se)

Lunds universitet (lu.se)

Rinman Education (rinman.se)

Swerim AB (swerim.se)

Stålbyggnadskontroll (stbk.se)

Stålbyggnadsinstitutet (sbi.se)

Tekniska högskolan i Jönköping (hj.se) 

YN Materialteknik (ynm.se)

Örebro Universitet (oru.se)

Webbaserade kurser om inom områdena ståltillverkning, stålapplikationer, metallurgi, miljö och säkerhet:

Steeluniversity.org  

 
LTU:s marknadsföring av sin metallbearbetningskurs: