Stipendier för högskolestuderande

Stålindustrin erbjuder stipendier för studerande vid civilingenjörsprogrammen Materialdesign (KTH) och Industriell miljö och processteknik (LTU). Det finns även andra stipendier för studerande att söka.

Löwensköldska fonden

För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och Värmlands län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid

  • Bergsskolan i Filipstad
  • Luleå tekniska universitet eller
  • Materialdesignprogrammet vid KTH resp Högskolan Dalarna

Stipendierna administreras av Jernkontoret. 

Ansökan kan avse stöd till köp av litteratur, flyttkostnader eller resor till och från studieorten eller liknande.

Information och ansökningsblankett

Ansökningsinformation, Löwensköldska fonden, pdf
Ansökningsblankett, Löwensköldska fonden, Word (.doc)

Observera att signerad ansökningsblankett och studieintyg ska skickas per post. 

Beviljningstillfälle en gång per år, vid Jernkontorets fullmäktiges möte i mars. Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 31 januari.

Kontaktperson:

Katja Dolinar Valentic, telefon 08 679 17 06
katja.dolinar.valentic@jernkontoret.se


Jonas Kjellberg och Berndt Wijkanders stipendiefond

För studerande vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och vid Bergsskolan i Filipstad. Beviljning sker en gång per år.

Ansökan görs direkt till respektive skola enligt information via anslag på respektive skola. Kontaktperson på Bergsskolan i Filipstad är Susanne Jonson, susanne.jonson@bergsskolan.se och på KTH, Anders Eliasson, anderse@kth.se

Jernkontorets högskolestipendier 2009–2017

Stålindustrin värdesätter civilingenjörer inom material- och processtekniska kompetensområden högt och stödjer och stimulerar dem som skaffar sig sådan kompetens. Därför erbjuds stipendier till dem som fr.o.m. ht 2009 t.o.m. 2017 började på följande civilingenjörsprogram: 

  • Materialdesign i Stockholm (KTH) eller i Borlänge (HDa)
  • Hållbar process- och kemiteknik i Luleå (LTU)

Sammanlagt kan högst 50 000 kronor erhållas under studietiden, efter det att vissa studiekrav uppfyllts. 

Information och ansökningsblanketter

Översiktsinformation (belopp, ansökningskrav, ansökningstider m.m)

Grafisk stipendieöversikt, pdf
Stipendieöversikt i tabellform, pdf

Kontaktperson:
Peter Salomon, telefon 08 679 17 60, peter.salomon@jernkontoret.se