Stipendier för bergshistorisk forskning

Stipendierna, som administreras av Jernkontoret, delas ut till personer som bedriver bergshistorisk forskning. 

Stipendierna kan sökas av dig som till exempel

  • är framstående inom ditt ämnesområde.
  • vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde.
  • bedriver bergshistorisk forskning som är av nationellt intresse.

Prytziska fonden nr 1

Avkastningen ska användas till "främjande och bekostande av svensk bergshistorisk forskning".

Wilhelm Ekmans fond för bergshistorisk forskning

Avkastningen har till ändamål att "stödja bergshistorisk forskning avseende huvudsakligen tiden efter år 1600".

Marie Nissers fond för bergshistorisk forskning

Avkastningen har till ändamål att ge bidrag till unga forskare, som företrädesvis studerar vid universitet eller högskola, inom det bergshistoriska eller industrihistoriska fältet.

Ansökning och beviljande:

Digitalt ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster/flik)

Beviljningstillfälle två gånger per år. Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 15 februari eller 15 oktober.

Beslut om beviljande tas de datum som Jernkontorets fullmäktige sammanträder.

Kontaktperson:
Katja Dolinar Valentic, telefon 08 679 17 06
katja.dolinar.valentic@jernkontoret.se