Metalliska material, ett strategiskt innovationsprogram

Metalliska material är ett viktigt innovationsområde för Sverige. Svensk metallindustri satsar tillsammans med Vinnova på forskning som kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft och vara en viktig del av utvecklingen av hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke- järnmetaller.

Metalliska material var ett av de första bland svenska innovationsområden som fick bli ett strategiskt innovationsprogram – en satsning som drivs av Vinnova, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.
Läs mer om strategiska innovationsprogram (vinnova.se)

Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper.

I programkontoret ingår representanter från Jernkontoret, Svenskt Aluminium, Svenska Gjuteriföreningen och Lunds tekniska högskola.

Innovationsprogrammets webbplats

Metalliska material har en egen webbplats där allt som rör programmet publiceras, såsom utlysningar, information om pågående forskningsprojekt, konferenser, men även nyheter och artiklar inom området.

Medlemskap på webbplatsen underlättar kontakt med andra medlemmar och ger tillgång till mer information, till exempel rapporter.

Läs mer om Metalliska material på programmets webbplats: metalliskamaterial.se

Strategisk forsknings- och innovationsagenda 2020:
Nationell samling kring metalliska material 


Agendan "Nationell samling kring metalliska material" är ett strategidokument för innovationsområdet metalliska material. Agendan är gemensamt framtagen av den svenska metallindustrins branschorganisationer, Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen samt representanter för svenska bearbetningsföretag och lanserades i mars 2020. 

Agendan har en vision som strävar efter att förverkliga att svensk metallindustri ska vara en väl känd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Ladda hem eller beställ: Nationell samling kring metalliska material