Järnkoll

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid – med stålindustrin som arbetsgivare. Genom att synliggöra stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor. 

Stålindustrin erbjuder många saker som attraherar unga människor: Innovation, hållbar utveckling, spetsteknologi, global närvaro och goda karriärmöjligheter. I allmänhet har människor låg kännedom om stålindustrin och om hur materialet stål bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Järnkoll arbetar för att öka kunskapen om detta.

Järnkoll skapar också nätverk och kontaktytor mellan gymnasieelever och inspirerande och etablerade medarbetare i stålindustrin.

Varmt välkommen att kontakta Lars Ragnarsson eller Amanda Källén om du vill veta mer om Järnkoll!

Se även: www.jarnkoll.com

Järnkoll samarbetar idag med ett tjugotal gymnasieskolor runtom i hela landet.

 

Sagt om Järnkoll

”Intressant att se hur det går till i verkligheten.”
Elev, Nyköpings Enskilda Gymnasium

”Det har definitivt öppnat ögonen för mig.” 
Elev, Nyköpings Enskilda Gymnasium

”Projektet Järnkoll har hjälpt oss att tillsammans med SSAB ge våra ungdomar på naturvetenskapsprogrammet fördjupade kunskaper i hur man tillämpar fysik, kemi och matematik i en praktisk miljö.”
Per Skogqvist, biträdande rektor, Nyköpings Enskilda Gymnasium

”Projektet Järnkoll ger oss som arbetsgivare en värdefull möjlighet att komma i kontakt med eleverna på de teoretiska programmen.”
Göran Bergman, HR Development, SSAB Special Steels