Järnkoll

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid – med stålindustrin som arbetsgivare. Genom att synliggöra stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor. 

Stålindustrin erbjuder många saker som attraherar unga människor: Innovation, hållbar utveckling, spetsteknologi, global närvaro och goda karriärmöjligheter. I allmänhet har människor låg kännedom om stålindustrin och om hur materialet stål bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Järnkoll arbetar för att öka kunskapen om detta. Järnkoll skapar också nätverk och kontaktytor mellan gymnasieelever och inspirerande och etablerade medarbetare i stålindustrin.

Varmt välkommen att kontakta Lars RagnarssonAmanda Källén eller Nathalie Krumm om du vill veta mer om Järnkoll!

Till dig som är elev:

Läser du ett naturvetenskaps- eller teknikprogram på gymnasiet? Järnkoll ser till så att du får kontakt med intressanta personer inom stålindustrin samt möjligheter att besöka stålföretag. I möten med personer från företagen får du inblick i branschen och kunskap om hur det är att arbeta i den.

Du får lära dig om olika sorters material och hur man med ett genomtänkt materialval kan förbättra olika produkter, funktions- och hållbarhetsmässigt.

Är du extra intresserad så strävar Järnkoll efter att kunna ge dig fler möjligheter till företagskontakt och mer kunskap om material och dess användningsområden.

Följ gärna Järnkoll på Facebook. Där får du både information om vad Järnkoll gör och inspirationstips som har med stålinnovation och utveckling att göra.

Sagt av elever om Järnkoll

”Intressant att se hur det går till i verkligheten.”
Elev, Nyköpings Enskilda Gymnasium

”Det har definitivt öppnat ögonen för mig.”
Elev, Nyköpings Enskilda Gymnasium

Till dig som är lärare eller rektor:

Järnkoll kan ge dina elever en unik kontakt med näringslivet där lärande om material kombineras med att eleverna får en inblick i arbetslivet och vilka möjligheter som finns. Järnkoll ordnar möten på din skola med intressanta personer med koppling till stålindustrin och ser till att eleverna får besöka företag inom stålindustrin.

Järnkoll kan bidra med nya infallsvinklar på lärande och hitta intressanta utmaningar kopplat till matematik, kemi och fysik.

Arbetet sker i nära samarbete med gymnasieelever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen som i ett antal aktiviteter får ta del av de fantastiska möjligheter som stålindustrin har att erbjuda. Aktiviteterna syftar till att öka elevernas tekniska intresse samt motivera dem till vidare studier.

Sagt av lärare och rektorer om Järnkoll

”Projektet Järnkoll har hjälpt oss att tillsammans med SSAB ge våra ungdomar på naturvetenskapsprogrammet fördjupade kunskaper i hur man tillämpar fysik, kemi och matematik i en praktisk miljö.”
Per Skogqvist, biträdande rektor, Nyköpings Enskilda Gymnasium

Till dig som redan arbetar i stålindustrin:

Som representant för branschen kan du bidra med en unik kunskap och få en nära kontakt med potentiella, framtida medarbetare. Dessutom en chans att lära mer om deras värderingar och intressen.

Detta är en möjlighet för dig och ditt företag att visa upp innovationerna och medarbetarna, berätta om karriärvägar och möjligheter och vad som skiljer ut just ditt företag från mängden!

Sagt av representanter för stålindustrin om Järnkoll

”Projektet Järnkoll ger oss som arbetsgivare en värdefull möjlighet att komma i kontakt med eleverna på de teoretiska programmen.”
Göran Bergman, HR Development, SSAB Special Steels

Ett glatt Na/Te-gäng ifrån Brogårdsgymnasiet på besök hos Scana Steel i Björneborg (företaget heter idag Björneborg Steel).

Järnkoll samarbetar idag med 14 partnerskolor:

 • Kullagymnasiet, Höganäs
 • Soltorgsgymnasiet, Borlänge
 • Göranssonska skolan, Sandviken
 • Karlfeldtgymnasiet, Avesta
 • Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
 • Tullängsskolan, Örebro
 • Pihlskolan, Hällefors
 • Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn
 • Wijkmanska gymnasiet, Västerås
 • Nyköpings enskilda gymnasium, Nyköping
 • Kungsholmensgymnasium, Stockholm
 • NTI Vetenskapsgymnasiet, Stockholm
 • Klara Teoretiska Gymnasium Västra, Stockholm
 • Internationella Kunskapsgymnasiet, Stockholm