Järnkoll

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret, med målet att bygga relationer mellan stålföretagen och framtidens medarbetare. 

Arbetet sker i nära samarbete med utvalda partnerskolor där gymnasieelever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen i ett antal aktiviteter får ta del av de fantastiska möjligheter som stålindustrin har att erbjuda.

Aktiviteterna kan bestå av allt från specialanpassade matematiklektioner där ingenjörer kommer till skolorna och visar hur matematik används för att lösa verkliga problem, till plugg-workshops inför högskoleprovet för att ge fler behörighet att söka utbildningar som leder till stålindustrin. Aktiviteterna syftar till att öka elevernas tekniska intresse samt motivera dem till vidare studier.

Järnkoll samarbetar idag med tio partnerskolor:

  • Kullagymnasiet, Höganäs
  • Soltorgsgymnasiet, Borlänge
  • Göranssonska skolan, Sandviken
  • Karlfeldtgymnasiet, Avesta
  • Älvstrandsgymnasiet, Hagfors
  • Tullängsskolan, Örebro
  • Pihlskolan, Hällefors
  • Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn
  • Wijkmanska gymnasiet, Västerås
  • Nyköpings enskilda gymnasium, Nyköping

Genom att synliggöra industrin, företagen och de relevanta utbildningarna bygger Järnkoll kunskap, intresse och kontakter för att fler ska bli intresserade av en framtid inom stålindustrin.

Järnkoll plus

För elever som både är duktiga och visar intresse för stålindustrin vill vi göra något extra. Därför finns Järnkoll plus. Här ger vi elever som visar framfötterna en ytterligare inblick i vår bransch genom kvalitativa aktiviteter ute hos stålföretagen och i högskolorna.