Ståldialog med Peter Larsson, regeringens samordnare

Annika Roos i samtal med Peter Larsson, regeringens samordnare för omställningen i Västerbotten och Norrbotten, om Sveriges styrka när omställning krävs men vad svenska aktörer behöver lära sig för framgångsrika nyetableringar inom industrin.