MindDig ska locka kompetens till omställningen i norr

Nyligen lanserades den globala rekryteringsportalen MindDig med syfte att locka arbetskraft till Norr- och Västerbotten. MindDig ägs av entreprenören Markus Gustafsson och har utvecklats i nära samarbete med regionens kompetenssökande kommuner och företag, bland annat SSAB, LKAB, H2 Green Steel och Swerim.

Den marknadsdrivna industriboomen i norra Sverige – med investeringar på tusen miljarder kronor – gör att behovet av arbetskraft och kompetens i Norr- och Västerbotten nu ökar kraftigt. Tillgång till kvalificerad kompetens riskerar att bli en flaskhals för utvecklingen av HYBRIT, LKAB:s koldioxidfria järnsvamp, SSAB:s fossilfria stål, H2 Green Steels nya stålverk och Northvolts batteritillverkning, med flera.

För att möta kompetensbehoven startade i våras Luleå tekniska universitet (LTU) tillsammans med ett antal industriföretag, kommuner och regioner projektet T25 – som i "Talent 25 000". Syftet med projektet är att locka 25 000 personer till industriföretagen i Norr- och Västerbotten. Effekterna av det kan bli cirka 100 000 nya invånare i regionen.

Som en del av T25-projektet lanserades nyligen en global rekryteringsportal, MindDig. Syftet med portalen är att locka arbetskraft till Norr- och Västerbotten och förenkla för internationella talanger att söka jobb, etablera sig och stanna kvar där.

MindDig har utvecklats av entreprenören Markus Gustafsson i nära samarbete med företagen som deltar genom att teckna licensavtal med portalen. MindDig ska samla det intresse som finns för att flytta till norra Sverige på ett sätt som kommer till nytta för alla företag och kommuner.

– Om du exempelvis söker jobb hos Northvolt och inte får napp ska du slussas vidare till någon av de andra aktörerna, förklarar Markus Gustafsson i en artikel i Dagens industri.

Markus Gustafsson, som även sitter i LTU:s styrelse, äger och driver rekryteringsportalen tillsammans Chana Svensson, jurist och techentreprenör från USA. Hon har själv gjort motsvarande resa som MindDig och T25-projektet vill inspirera människor till att göra.

– Det handlar inte bara om jobb. Människor vill vara en del av någonting större, något meningsfullt. Och vi erbjuder alla att vara en del av denna historiska satsning som fundamentalt förändrar hur vi formar vår framtid. Möjligheten finns nu att komma hit och göra jobbet här, i ett av världens lyckligaste länder, säger Chana Svensson i en artikel på affarerinorr.se.

SSAB ser MindDig som ett komplement till de egna satsningarna på att attrahera rätt kompetens. I dag håller SSAB jämna steg med sitt kompetensbehov, men under de närmaste tio åren kommer rekryteringarna att öka.

– Vi ser att det börjar bli svårt på ingenjörssidan och övriga tekniska delar, men det är framför allt specialister inom automation och digitalisering som kommer att bli jättesvårt framöver, säger Peder Sundbom, hr-chef på SSAB i en artikel i Ny Teknik.  

På MindDig finns redan nu mängder av platsannonser. Där finns också en möjlighet för jobbsökande att registrera sitt intresse och cv så att de blir sökbara för MindDigs licensföretag. Dessutom tillhandahåller portalen information och inspiration om hur det är att bo och leva i norra Sverige.

– Vi vill gärna att fler av våra studenter blir kvar i regionen och det här är en fantastisk möjlighet för dem att skapa relationer med potentiella framtida arbetsgivare. Jag hoppas att studenter går in och registrerar sig, säger Pär Weihed, prorektor vid LTU i en nyhet.