Metalliska material har beviljats en tredje etapp

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med hemvist på Jernkontoret och finansiering från Vinnova, har fått en tredje etapp beviljad. Etappen kommer att löpa mellan 2020–2022 och ta till vara på nya områden från den strategiska agendan: Nationell samling kring metalliska material.

– Skönt att få beskedet om en tredje etapp. Efter två etapper och en grundlig utvärdering är vi väl förberedda för att fortsätta med en tredje, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret.

De första strategiska innovationsprogrammen – däribland Metalliska material – har funnits i drygt sex år och genomgick under 2019 en omfattande utvärdering. Utvärderingen visade att programmen generellt har lyckats mycket väl. De första sex åren har stärkt såväl medverkande företag som forskningsutförare och måluppfyllelsen är över förväntan.

– Programmen bidrar till ökade kunskaper, utveckling av viktiga områden, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Det är något som vi behöver fortsätta att satsa på, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen av Metalliska materials två första etapper visade att programmet har varit framgångsrikt och kunnat nå många av sina mål. Framför allt har programmet lyckats stärka konkurrenskraften hos innovationsområdets företag och föra forskningsutförare och företag närmare varandra.

− Arbetet som sker inom ramen för Metalliska material är oerhört viktigt för stålindustrin i Sverige. Inte minst har programmet bidragit till att samverkan mellan företagen blivit ännu bättre och projektresultaten har bidragit till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Inför den nu godkända Etapp 3 så har Metalliska materials strategiska agenda Nationell samling kring metalliska material uppdaterats med aktuella möjligheter och utmaningar. Målet för Etapp 3 är att få ut mesta möjliga av det nu etablerade arbetssättet och det goda momentum programmet har byggt upp under de två första etapperna. Detta kommer att göras genom att dels bygga vidare på de satsningar från de första etapperna som visat sig ha potential, dels inleda satsningar inom de nya områden den uppdaterade agendan tar upp.

Naim Josefi och Bo-Erik Pers

Modeskaparen Naim Josefi (t.v.) har skapat både 3D-printade
skor och galaklänningar av stål i projektsamarbeten med stöd
av programmet Metalliska material. Det senaste projektet, Mineral elements, syftade till att stärka konceptet med innovativa material i mode samt att skapa en sammanhållen leverantörskedja från materialproduktion via utformning och konfektion till funktionella och bärbara kläder. Ett exempel är jackorna som Naim Josefi och Bo-Erik Pers (t.h.) bär. De är tillverkade av metalltråd från Kanthal AB.

Se även: