Positivt med ökat Agenda 2030-fokus

Stålindustrin är positiv till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande "Världens utmaning - världens chans" och menar att det är viktigt att de globala målen förankras i riksdagen på samma sätt som miljömålen samt att de kommer in i den ordinarie förvaltningen. 

Delegationen föreslår bland annat ett riksdagsbundet nationellt mål för Agenda 2030-arbetet, en justering av det förvaltningspolitiska målet och att arbetet med genomförandet av agendan redovisas samlat i budgetpropositionen.

– Att förankra de globala målen i riksdagen är något vi är positiva till och vi också har förespråkat under en längre tid, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Det är viktigt att Agenda 2030 används som målstyrning för att säkerställa att ny lagstiftning och nya satsningar bidrar till hållbar utveckling. Det räcker inte bara med att mäta efteråt för att undvika suboptimeringar. Målen är nämligen odelbara och påverkar varandra positivt och negativt, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Jernkontoret, stålindustrin och Stockholm Environment Institute (SEI) har i ett gemensamt forskningsprojekt tagit fram en prototyp av en Agenda 2030-kompass som styr mot de globala målen. Kompassen fungerar som ett verktyg för utvärdering av hur olika strategiska beslutsalternativ bidrar positivt och negativt till samtliga globala mål. I ett nytt projekt tas prototypen till en användarvänlig fullskalemodell inom ramen för Metalliska material.

– Vi ser fram emot remissrundan för slutbetänkandet och en kommande proposition. Vi hoppas givetvis att kompassen kan ingå som en del i detta arbete, som målstyrningsverktyg, men också som ett verktyg för att identifiera var kommande forskningsutmaningar finns. Kompassen kan användas av alla aktörer och på sikt bör den finnas hos FN, avslutar Eva Blixt.