Stålindustrin överlämnar klimatfärdplan till regeringen

Idag onsdag den 25 april överlämnar stålindustrin, tillsammans med åtta andra branscher, sin klimatfärdplan för fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045 till näringsminister Mikael Damberg och klimatminister Isabella Lövin.

Överlämning på Rosenbad: Näringsminister Mikael Damberg, klimatminister Isabella Lövin, Marcus Hedblom, vd Ovako och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Överlämingen sker på Rosenbad med representanter från stålföretagen och Jernkontoret, som tillsammans arbetat fram färdplanen under ett års tid. Stålindustrin har också samarbetat med Fossilfritt Sverige. Arbetet har innefattat kartläggning av koldioxidutsläpp och ett antal workshops med experter från olika delar av samhället för att identifiera möjliga lösningar.

– Jag är stolt över stålindustrins stora ambitioner att jobba mot fossilfrihet, både i vår bransch och genom att erbjuda sina kunder produkter som minskar koldioxidutsläppen globalt, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

I stålindustrins färdplan beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var koldioxidutsläppen finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som finns för att ersätta de fossila råvaror och bränslen som används idag. Svensk stålindustri står för cirka 11 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

– Den absolut största delen, 82 procent, av branschens koldioxidutsläpp kommer från masugnen. Vi är optimistiska om att kunna radera de koldioxidutsläppen genom det omfattande forskningsprojektet, HYBRIT, som initierats av SSAB, LKAB och Vattenfall 2015, säger Bo-Erik Pers.

Övriga koldioxidutsläpp i stålindustrin kommer bland annat från bränslen till de ugnar där stål bearbetas för att uppnå olika egenskaper som till exempel hållfasthet. Elektrifiering är en viktig del av lösningen för stålföretagen, men också biogas som kan ersätta naturgas som används till många ugnar idag. Även högvärdig biokol som kan ersätta fossilt kol lyfts fram som ett alternativ för vissa företag.

– Ett viktigt budskap till politiken är vårt stora behov av mer fossilfri el framöver. Bara stålindustrin ser en ökad efterfrågan på cirka 15–17 TWh, vilket motsvarar tiondel av dagens produktion. Många andra branscher ser också elektrifiering som en väg från fossilberoendet, det ställer höga krav på svensk elförsörjning inom en snar framtid, säger Bo-Erik Pers.

Läs sammanfattning och ladda ner hela klimatfärdplanen här

Läs också: Svensk stålproduktion kan bli avgörande för klimatet, 2017-07-20