Seminarium: Så skapar vi cirkulär ekonomi i industrin

Stålindustrin är en viktig del av den cirkulära ekonomin eftersom stål är 100 procent återvinningsbart, i evighet. Dessutom producerar stålindustrin en rad samhällsnyttiga restprodukter som kan användas för till exempel vattenrening och slaggasfalt. Det kvarstår dock en rad utmaningar både i stålindustrin och övrig industri för att industrin ska bli helt cirkulära vilket diskuteras i seminariet på torsdag den 25 oktober. 

I samband med seminariet lanseras den nya handboken för restprodukter Stålindustrin gör mer än stål.

Olika material har kommit olika långt i sin cirkularitet, stålkretsloppet har sedan många hundra år tillbaka samlat in skrot för att smälta om och göra nytt stål av. Idag är majoriteten av de svenska stålföretagen helt skrotbaserade.

Under eftermiddagens seminarium där bland annat stålföretagen, forskare, Naturvårdsverket samt Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Åsa Westlund, ordförande i riksdagens EU-nämnd kommer diskutera vad som behövs för industrins material och restprodukter i ökad utsträckning ska nyttiggöras och ersätta jungfruligt material. För att nå en cirkulär ekonomi krävs ett brett angreppssätt hos användare, myndigheter, lagstiftare och policyutveckling där många mål och aspekter bör ingå.

– Vi kommer visa hur cirkulära stålindustrin redan är, men också peka på de hinder som finns för att vi ska nå fullständig cirkularitet. Avvägningen mellan olika mål är viktigt och måste finnas med i det fortsatta policy- och lagstiftningsarbetet, säger Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret.

Jernkontoret livesänder detta seminarium och du hittar sändningen på Jernkontorets Facebook-sida. Du kan även se seminariet i efterhand på vår webbplats.

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 15.00–17.00, med efterföljande mingel
Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.