Stort intresse för korrosion

För att öka medvetenheten om korrosion och framhålla forskning som pågår inom området, arrangerar Jernkontoret, Swerim och KTH gemensamt det årligt återkommande digitala seminariet Corrosion Awareness Day. Årets seminarium var välbesökt och leddes av Jernkontorets Rachel Pettersson.

Korrosion finns överallt omkring oss och inträffar när material återgår till ett mer stabilt tillstånd. Men det finns mycket som kan göras för att se till att detta inte får en allvarlig påverkan. För att öka medvetenheten om korrosion och framhålla delar av den forskning pågår inom området, arrangerar Jernkontoret, Swerim och KTH gemensamt varje år sedan 2021 det digitala seminariet Corrosion Awareness Day.

– Årets Corrosion Awareness Day var minst sagt välbesökt, då över 140 personer deltog i det webbsända seminariet. Detta är inte så konstigt då det är ett fantastiskt tillfälle för intresserade ingenjörskollegor att få höra specialister dela sina initierade insikter om korrosion, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, som ledde dagens seminarium.

Seminariet öppnades av Rachel Pettersson, som hälsade alla välkomna och inledde med en kort sammanfattning om vad korrosion är, hur det uppkommer och hur det kan se ut. Hon påminde åhörarna om att nästan allt faktiskt kan rosta!

Maria Paschalidou, Swerim, inledde presentationerna med att tala om kemiska reaktioner kopplade till korrosion och hur de påverkar material. Caterina Zanella, Jönköping University, lyfte hur korrosion i mikrostrukturer påverkar olika legeringar. Jan Froizheim, Chalmers, diskuterade korrosion vid höga temperaturer i elektrolysceller. Esraa Hamdy, Swerim, avslutade den första sessionen med att tala om utmaningar med korrosion på smälta salter.

Saman Hosseinpour, Outokumpu, var först ut i dagens andra session. Han lyfte bland annat hur kloridhalten i olika sorters vatten påverkar metaller och gav svar på frågan ”varför rostar rostfria stål?”. Charlotta Obitz, RISE, talade om korrosion på mässing och bland annat hur det kan påverka utsläpp i dricksvatten och León Zendejas Medina beskrev de speciella egenskaperna hos metallbeläggningar. Sist ut i den andra sessionen var Gunilla Herting, KTH, som talade om rosttrögt stål, vad det är och hur det används i till exempel fasader och containrar.

Dagens avslutande session inleddes av Kapil Kumar Gupta, Technical University of Denmark, som beskrev korrosionsutmaningar för material som ska användas inom CCS-system (koldioxidavskiljning och lagring). Peter Viklund, Sweco, talade om korrosion i fjärrvärmesystem och hur syre kan accelerera korrosion i systemen. Peter tog även upp hur korrosionsproblem uppkommer i åldrande fjärrvärmesystem. Johan Becker, Institut de la Corrosion, var dagens avslutande talare och han berättade har man kan arbeta med att förutsäga korrosionsproblem med hjälp av AI.

Rachel Pettersson avslutade sedan 2024 års Corrosion Awareness Day med att tacka dagens talare och seminariedeltagare samt att meddela att man planerar att arrangera nästa Corrosion Awareness Day den 24 april 2025.


Visste du att?
World Corrosion Organization (WCO) har utsett den 24 april till Corrosion Awareness Day. Dagen är avsedd att belysa den uppskattade årliga kostnaden för korrosion globalt, som enligt WCO uppgår till 2,2 biljoner dollar (motsvarande 3 till 4 procent av BNP i industrialiserade länder). Detta speglar delvis att många beslutsfattare inom industrin och regeringar inte fullt ut förstår konsekvenserna av korrosion och hur viktigt det är att kontrollera den.

 

Läs mer om korrosion:

Korrosionshärdighet