Örebro universitet möjliggör fortsatta studier för studenter från Bergsskolan

Från hösten 2024 öppnas en ny väg för studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad. Ett samförstånd har nåtts som ger möjlighet för skolans ingenjörsstudenter att fortsätta sina studier vid Örebro universitet. Det är det tredje akademiska lärosätet som välkomnar elever från Bergsskolan till sina masterprogram.

Från och med i höst välkomnar även Örebro universitet ingenjörsstudenter från yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att läsa vidare på universitetets masterprogram. Sedan tidigare finns samma möjlighet vid KTH i Stockholm och vid Luleå tekniska universitet. Foto: Pia Nordlander.

Myndigheten för yrkeshögskolan och Sveriges Universitets- och högskoleförbund har arbetat för att underlätta övergången mellan yrkesskola och högskola. Flera framsteg har gjorts under de senaste åren, då studerande vid Bergsskolan, efter tre års studier, från och med hösten 2023 kan läsa vidare vid Kungliga Tekniska högskolan. Från och med hösten 2024 kan Bergskolestudenter även läsa vidare vid Luleå Tekniska Högskolas masterprogram.

Nu öppnas ytterligare en möjlighet upp. Studerande som läst det treåriga ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Bergskolan ges nu möjligheten att gå vidare och läsa masterprogram vid Örebro universitet.

För Bergsskolan är detta ett viktigt steg framåt och ett kvitto på utbildningens kvalitet och attraktivitet för både näringsliv och akademi.  Särskilt positivt är det att samarbetet öppnar nya dörrar för studenterna. Även för industrin är det en positivt nyhet, som gör Bergsskolans ingenjörsutbildningar ytterligare mer attraktiva och bidrar därmed till att säkra kompetensförsörjningen.

– Örebro Universitet är det tredje akademiska lärosätet som välkomnar elever från yrkeshögskolan Bergsskolan till ett av sina masterprogram. Tidigare har KTH och LTU gjort samma sak. Det visar vilken hög kvalitet Bergsskolans utbildningar har. Vi vet redan att 98 procent av eleverna där har jobb när de tar ut examen. Nu vet vi att de också har möjlighet att läsa vidare till en akademisk examen om de skulle vilja det. Vi är väldigt glada att Bergsskolan kan erbjuda både ungdomar och yrkesverksamma dessa möjligheter, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och styrelseordförande för Bergsskolan.

bergsskolan-2.jpgStudenter på Bergsskolan. Foto: Pia Nordlander (2022).

För behörighet till kurserna krävs examen från Bergsskolan, avklarade programmeringskurser och godkänt Engelska B eller motsvarande. Detta öppnar möjligheter för Bergsskolans studenter att ta del av avancerade kurser och vidareutveckla sina kunskaper efter avslutade ingenjörsstudier.

Läs mer:

bergsskolan-3.jpgStudenter på Bergsskolan. Foto: Pia Nordlander (2022).