Möjlighet att studera vidare från Bergsskolan till LTU

Från och med hösten 2024 blir det möjligt för studenter vid Bergsskolan att fortsätta studera till en akademisk masterexamen på Luleå tekniska universitet, LTU. Tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan blir detta det andra lärosätet som erbjuder yrkesstudenter att ta en akademisk masterexamen.

Student på Bergsskolan. Foto: Pia Nordlander.

I oktober kom nyheten om att Bergsskoleingenjörer som studerar Metall- och verkstadsteknik ges möjlighet att studera vidare till en akademisk masterexamen vid Kungliga Tekniska högskolan. Från och med hösten 2024 blir det även möjligt för studenter som läst tredje året på Bergsskolans ingenjörsprogram inom berg- och anläggningsteknik att, vid avklarade studier och examen, fortsätta studera till en masterexamen vid Luleå tekniska högskola. Masterprogrammet Väg- och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad ges under två år och det enda som krävs för att Bergsskolestudenterna ska ges möjligheten är att de kompletterar utbildningen med två externa matematikkurser. Dessa kurser är redan befintliga inom civilingenjörsprogrammen vid exempelvis Karlstads universitet.

– Det här är mycket positivt för Bergsskolan och ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin. Det är också mycket glädjande att vi tidigare under terminen gjort klart med ett masterspår till KTH för ingenjörerna på metallutbildningen och nu är klara med ett masterspår till LTU för ingenjörerna på bergutbildningen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Under flera år har Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) verkat för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Nu finns alltså två utbildningar i Sverige som tillhandahåller detta och båda ges vid Bergsskolan i Filipstad.

Alltsedan Bergsskolan bildades år 1830 har samarbete mellan de olika lärosätena förekommit på flera sätt. Skolorna har även tidigare samarbetat med utbildningar och några av de lärare som undervisar på Bergsskolan undervisar även på LTU. Arbetet med att möjliggöra samsynen mellan Bergsskolan och LTU har utgått ifrån en arbetsgrupp med professorer, utbildningsledare, rektorer och antagningsenheten från båda lärosätena som har sett över möjligheterna för vidare studier från Bergsskolan.

– Den här samsynen är bra både för LTU och Bergsskolan. Det ger Bergsskoleingenjörerna även möjlighet att studera vidare. Vi på LTU är mycket glada för denna möjlighet att bredda rekryteringen till ett av våra masterprogram vid Luleå tekniska universitet, säger Hans Mattsson, biträdande professor på LTU.

En examen från Bergskolans tekniker- eller ingenjörsprogram möjliggör arbete inom bland annat bergmaterialindustrin.

– Att sänka trösklarna mellan praktik och teori, yrkesutbildning och akademi tror jag är avgörande för svensk basindustris framtid. Vi behöver sörja för att fler skickliga ingenjörer lämnar våra lärosäten och då är det viktigt att vi breddar möjligheten att spetsa sig med en masterexamen för alla som vill och kan, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

___

Mer information om kriterierna:

För behörighet till Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad på LTU (2år) krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda.

  • Att intyg finns för examen från Bergsskoleingjör Berg- och anläggningsteknik vid Bergsskolan i Filipstad.
  • Att intyg finns att matematikkursen MAGA 52, Analys och geometri 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.
  • Att intyg finns att matematikkursen MAGA 53, Linjär algebra 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.
  • Att intyg finns på avklarad kurs i Engelska B eller Engelska 6 eller godkänt TOEFL-test.

____

Frågor besvaras av Jan Håkanson, rektor Bergsskolan, tfn 0709-350 171