Välkommen att ta del av stålindustrins utredning om klimatfokuserad standardisering

Den 19 januari slutredovisas den Vinnovafinansierade utredningen om standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning i ett livesänt seminarium på Jernkontoret. Projektledare Karin Östman, Jernkontoret, hälsar alla med intresse i stålindustrins värdekedja välkomna att delta.

Slutredovisningen av projektet ”Utredning av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning” riktar sig till alla med intresse i stålets värdekedja. Det Vinnovafinansierade projektet har letts av Karin Östman, Jernkontoret. Porträttfoto: Pia Nordlander.

Projektet Utredning av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning kommer att slutredovisas den 19 januari med ett seminarium på Jernkontoret. Seminariet kommer även gå att ta dela av via länk.

Projektet har finansierats av Vinnova genom utlysningen ”Klimatfokuserad standardisering för ökad innovation och konkurrenskraft”. Utlysningens syfte var att kartlägga befintliga standarder och andra initiativ och samla konkreta idéer som kan bidra till harmonisering och att utveckla standarder som ger förutsättningar för svensk innovation, klimatnytta och konkurrenskraft.

Projektet har pågått sedan i april 2022 under ledning av Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret. Bland dem som deltagit i projektet återfinns både råvaruleverantörer, ståltillverkare och stålanvändare:

  • LKAB
  • SSAB
  • H2 Green Steel
  • Ovako
  • Alleima
  • Uddeholm
  • Höganäs
  • Volvo Construction Equipment
  • IKEA
  • Kobolde & Partners

Seminariet kommer att hållas på engelska och vänder sig främst till intressenter i stålets värdekedja.

Karin Östman, kan du ge exempel på vem som kan ha nytta av att delta i seminariet?

– Alla som vill kommunicera sitt klimatarbete och det klimatavtryck som köpta eller sålda material eller produkter bidrar till. Även de som vill kunna göra medvetna inköp genom att ta hänsyn till klimatavtryck från material eller produkter kan ha behållning av vårt seminarium, säger Karin Östman.

Kan du ge några exempel på hur er utredning kommer kunna bidra till att utveckla standarder som ger förutsättningar för svensk innovation, klimatnytta och konkurrenskraft?

–  Det finns redan internationella standarder för framtagande och kommunicering av livscykelbaserade miljö- eller klimatavtryck. Dessa kan behöva förtydligas i vissa delar, till exempel för hur man bör allokera mellan huvudprodukter och biprodukter, när man bör använda specifika data, och så vidare, berättar Karin Östman och fortsätter:

– Det är också möjligt att med hjälp av standarder eller andra internationellt erkända metoder beräkna och redovisa klimatpåverkan från organisationer som tar hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp av klimatpåverkande gaser

– Nya initiativ är under utveckling för att kunna värdera tillverkningsprocesser inom stålindustrin i syfte att driva på omställningen till nära-noll utsläppande stålproduktionsprocesser.

– Internationell standardisering och harmonisering av definitioner och metoder skulle underlätta för olika aktörer på marknaden att göra medvetna val som stödjer klimatomställningen inom stålindustrin. En förutsättning för att detta ska fungera krävs att metoderna är trovärdiga och väl beskrivna och att resultaten kommuniceras på ett transparent och förståeligt sätt, avslutar Karin Östman.

 

Välkommen att delta på slutredovisningen av utredningen den 19 januari 2023 på Jernkontoret eller via länk!

Klicka här för att anmäla deltagande

 

Se även relaterade nyhetsartiklar: