Silverbalken till Gyllenram

Rutger Gyllenram utsågs nyligen till mottagare av Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken, "för att han i mer än tio år med emfas bidragit till en för industrin mycket positiv utveckling av standarder relaterade till hållbarhetsfrågor".

Rutger Gyllenram mottagare av Silverbalken 2021. Foto: Stålbyggnadsinstitutet.

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets och stålbyggnadsbranschens nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Priset delas ut varje år i samband med Stålbyggnadsdagen, som i år hölls den 28 oktober.

Rutger Gyllenram är vd och grundare av företaget Kobolde & Partners, som idag har fem anställda och utvecklar tjänster och programvara inom hållbar stål- och metallframställning. Företaget samarbetar med såväl industrin som Sveriges ledande tekniska högskolor.
Arbete som gynnar miljömedvetna produktval

Sedan 2008 har Rutger arbetat med frågor kopplade till strategisk standardisering inom hållbarhetsområdet på Europanivå. Till exempel har han i samarbete med Jernkontoret, Stålbyggnadsinstitutet, SSAB, Sandvik och Höganäs AB tagit initiativ till en ny europeisk understandard för stål- och aluminiumprodukter inom byggsektorn, kopplat till "Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler". Standarden kommer att spela en viktig roll för möjligheten att jämföra miljövarudeklarationer från olika tillverkare.

– Det är väldigt positivt med en standardisering för hur man tar fram miljödeklarationer för stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn och Rutger har varit drivande i detta arbete. Han är värd utmärkelsen! Vi i Sverige har kommit långt med redovisningen av stålprodukters miljöpåverkan, vilket underlättar för kunderna att göra miljömedvetna produktval, säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret som varit delaktig i arbetet med miljövarudeklarationer och standardisering.

Motiveringen till utmärkelsen

Motiveringen lyder: ”Rutger Gyllenram tilldelas Silverbalken 2021 för att han i mer än tio år med emfas bidragit till en för industrin mycket positiv utveckling av standarder relaterade till hållbarhetsfrågor. På den europeiska arenan har han flyttat fram och stärkt stålbyggnadsbranschens och stålindustrins intressen. Återbruk och återvinning är numera obligatoriska områden att beakta då olika materialslag ska värderas i hållbarhetsdiskussionerna. Rutgers engagemang för stålet som byggmaterial märks inte minst i rollen som påverkare i kommittéer och arbetsgrupper. Han är även en förebild för unga teknologer och samhällsbyggare som funderar över en karriär inom stålets underbara värld.”

– Jag är oerhört tacksam för det här erkännandet och extra glad är jag att få det här bland alla stålbyggare. Vi ägnar mycket utrymme i standarden åt återbruk av byggkomponenter vilket har ett stort miljövärde. Nu hänger det på alla som har samlats här idag om det ska lyckas i verkligheten, säger Rutger Gyllenram i pressmeddelandet från Stålbyggnadsinstitutet.

rutger-gyllenram2.jpg

Stålbyggnadsinstitutets ordförande Peter Salomon och Rutger Gyllenram vid prisceremonin under Stålbyggnadsdagen 2021. Foto: Mattias Hamrén.

Silverbalken delades i år ut för 47:e året i rad. Den är tillverkad i äkta silver av silversmeden Henrik Ingemansson på Atelier Borgila som är Kunglig Hovleverantör. Se lista över tidigare mottagare.

Se även relaterade nyhetesartiklar: